Viser vei til språk, jobb og samfunn Avslutning for høstens veiviserkurs

12 kvinner fra 10 forskjellige land i Europa, Afrika og Asia, har sin siste samling på Kirkens Bymisjon sitt veiviserkurs i språk, jobb og samfunn. Her har kvinnene møttes for å snakke om alt fra helse og helsetjenester, norske tradisjoner og verdier, til barnevern, skole og jobbsøking.

Det er feststemning i våre lokaler på Slettebakken, og mange har pyntet seg ekstra. De har laget mat hjemme, inspirert av sine hjemland, og ønsker å by sine nye venner på egne spesialiteter. Men før festen har det vært beinhard jobbing. Deltakerne har vært utfordret til å dele egen erfaring og reflektere over egen kultur og norsk kultur på norsk. Det er vanskelig å lære et nytt språk, men de har vært motivert for de har snakket om noe de kan og er opptatt av.

«Jeg er ikke så redd for å snakke norsk lenger. Før kunne jeg litt, men turte ikke å snakke fordi jeg var redd for å si feil. Nå kan jeg gå ut og snakke uten å være redd.»

På kurset blir barna passet av kvinner som tidligere har vært på kurs og nå er i arbeidspraksis, men på festen er alle invitert. Barna klatrer på skuldrene til mor, får smake litt tørket frukt eller en kjeks, og går så for å leke med enten de andre barna eller en av de andre kvinnene. Alle er åpne for å gi oppmerksomhet til de små, og de ønsker å ta vare på hverandre. Mangfoldet er stort, både i form av farger, bekledning og religion.

Kvinnene har blitt utfordret til å snakke norsk, skape nye nettverk og til å reflektere over det å oppdra barn i Norge. Mange har som målsetting å utvikle norskkunnskapene sine videre, for å kunne følge opp barna, bli inkludert og få jobb. Tiltaksleder Åse Christiansen forklarer: «Språk er nøkkelen for å bygge og utvide nettverket og bli inkludert i det norske samfunnet.»

På festens avslutning får deltakerne utdelt diplom for fullført kurs, og oppfordres igjen til å holde kontakten og benytte seg av både Kirkens Bymisjons tilbud og andre tilbud i sitt videre arbeid for å finne veien videre mot aktiv deltakelse i det norske samfunnet.

Veiviserkurset er muliggjort gjennom et samarbeid med Kavlifondet. Vi gratulerer kvinnene og ønsker lykke til videre!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.