Loading

SAVEZ S BOGOM

Putujući kroz pustinju, Izraelci su došli do brda zvanog Sinaj.

Ispod podnožja brda su postavili šatore i utaborili se.

Nakon tri dana, Bog se javio i pozvao Mojsija na vrh brda.

Kada se uspeo na vrh brda Sinaj, Mojsije je slušao što mu Bog govori.

Bog je dao Mojsiju Deset zapovijedi, a on ih je uklesao na dvije kamene ploče da ih narod nikad ne zaboravi.

Zapovijedi napisane na prvoj ploči govore o odnosu čovjeka prema Bogu, a zapovijedi na drugoj ploči o odnosu prema bližnjima.

Najkraće rečeno: Ljubi Boga i ljubi ljude.

ZADATAK

Napiši u bilježnicu koja od zapovijedi je tebi osobito važna (može i više od jedne) i zbog čega je smatraš važnom.

Prezentaciju sastavila

Mateja Grozaj, mgr. theol.

Slike preuzete sa: www.freebibleimages.org