ICELAND PART | First 4 days.

Na 4 dagen ben ik verkocht. Ik heb nog nooit op deze aarde een land gezien wat puurder, mooier, ruwer maar ook zo vredig is. Het IJsland avontuur is voor mij begonnen en ik laat jullie er een heel klein beetje van meegenieten. Qua tekst ben ik niet zo sterk, dus ik laat de beelden voor zich spreken...

Yes, dit zijn de 4 toppers waar ik de eerste week mee op pad ga. 2 boys uit Frankrijk, & 2 stoere chicks uit Spanje. Heerlijke combinatie! :)

more soon! :)

© Niels Scheurwater - Scheurwater Fotografie

Credits:

Niels Scheurwater

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.