Loading

İşyeri sigortaları Kobi işyeri poliçeleri

İşyeri sigortası teminatları
İşyeri sigorta ve Teminatları. Örnek şirketimiz anadolu sigortadan.

Yangın, yıldırım, infilak

• Yer kayması

• Yer kayması ek teminatı-civar kazılar

• Deprem ve yanardağ püskürmesi

• Enkaz kaldırma masrafları

• Fırtına

• Duman

• Kar ağırlığı

• Sel, su baskını

• Dahili su

• Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan su hasarları

• İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan su

hasarları

• Kara taşıtları çarpması

• Hava taşıtları çarpması

• Deniz taşıtları çarpması

• İş durması

• Alternatif işyeri değişikliği masrafları

• Kira kaybı

• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri kötü

niyetli hareketler, terör

• Hırsızlık

• Bina sabit tesisat hırsızlık

• Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlıığı

• Taşınan para hırsızlığı

• Emniyeti suiistimal

Geçici adres-nakil

• Yangın mali sorumluluğu • Cam ve reklam panosu

kırılması

• Cam kırılmasına bağlı gıda

bozulması*

• Makine kırılması

• Soğutucu cihazlarda ürün

bozulması*

• Elektronik cihaz

• Çalışanlara ait özel eşyalar • İşveren sorumluluk*

• Üçüncü şahıs sorumluluk* • Asansör, yürüyen merdiven

sorumluluk*

• Çocuk bakım hizmeti*

• Garaj mali sorumluluk ve

valet parking*

• Su arıtma hasarları* • Ürün sorumluluk*

• Ferdi kaza

• Eksik sigorta klozu

• Hukuksal koruma

• Anadolu Acil Sağlık

Hizmetleri

• Anadolu Hizmet İşyeri

Sprinkler Sızıntısı Sonucu Oluşan Su Hasarları (Sadece Anadolu Sigorta'da limitsiz!)

Sprinkler tesisatından kaynaklanan hasarlar, Yangın Sigortası Genel Şartları – Dahili Su klozu kapsamında teminata dahildir.

İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Su Hasarları (Sadece Anadolu Sigorta'da 500.000 TL limit ile)

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Eksik Sigorta Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.

Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması*

Sigortalı yerde bulunan, otomatik olarak devreye girebilecek ve düzenli olarak bakımları yapılan bir jeneratöre bağlı olarak çalışan soğutucu cihazların, Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları kapsamına giren bir nedenden dolayı zarar görmesi ve bu nedenle içinde bulunan gıda maddelerinin kurtarılamayacak derecede hasarlanmaları poliçede belirtilen limit ile teminat altına alınmıştır.

Cam Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması*

Sigortalı yerde bulunan, içinde gıda maddesi muhafaza edilen camdan mamul her türlü vitrin, tezgah, dolap vb. camının kırılması neticesinde gıda mamullerinde meydana gelebilecek zararlar, Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçenizde belirtilen limit ile teminata dahil edilmiştir.

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar

Çalışanlarınıza ait özel eşyalar poliçede belirtilen limitler kapsamında teminata dahil edilmiştir.

Çocuk Bakım Hizmeti*

İşletme tarafından sağlanan çocuk bakım (baby-sitter) hizmeti nedeniyle işletme müşterilerinin maruz kalacakları bedeni ve maddi zararlar sonucu sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.

Asansör, Yürüyen Merdiven Sorumluluk*

Üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası 3.B.1. maddesi aksine, asansör ve yürüyen merdivenlerin üçüncü kişilere verecekleri zararlar sonucu meydana gelecek sorumluluklar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Garaj Mali Sorumluluk ve Valet Parking*

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları'nın 3.A.8-a maddesi aksine işletme otoparkına ya da park edilmek üzere işletme görevlilerine bırakılan araçların işletme görevlileri tarafından park edilmesi, yer değiştirilmesi sırasında işletme görevlilerinin müşteri araçlarına verebilecekleri zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar poliçenizde belirtilen limit ile teminata dahil edilmiştir.

Zor kazandınız kolay kaybetmeyiniz

Sektörel işyeri sigortaları

Her sektöre özel yaklaşımlar

Sektörel poliçelerimiz
Eczane poliçesi. Poliçemizin ayırt edici özelliği : mesleki sorumluluk,sgk dan gelen ilaç bedeli geri isteme teminatının + olarak olmasıdır.

+Teminat artı si nelerdir ?

Eğitim kurumları sigortası

Poliçemizin + ayırt edici özelliği : öğrenci ferdi kaza + sorumluluk sigortası dizaynı + gülümseten paketli poliçe dizaynıdır.

Noter paket poliçesi
Market -avm. Poliçeleri + olarak İşveren sorumluluk üçünçü şahıs ve asansör ymerdiven sorumluluk garaj mali sorumluluk. Valet. Parking su arıtma hasarları.
Cafe ve restaurant poliçeleri; çok özel genişletme klozları ve referanslarımız ile size genişletici 76 adet ek özel madde sunuyoruz
franchising poliçeleri. Size gerekliolan tecrübe ve bilgi birikimi. ANTALYA da bizde var .arayınız refaranslarımızı verelim
PETROL İSTASYONLARI. bizim sigortacıda aradığımız ihtiyacımıza uygun poliçe dizaynı yanında sürdürülebilir referanslı hizmet diyorsanız biz size 29 adet diğerlerinden üstün sektörünüze özel genişletici özel şart ile sigorta hizmeti sunmaya hazırız
AVM poliçesi Üçüncü şahıs sorumluluk* asansör ve yürüyen m.sorumluluk ferdi kaza catering hizmetleri çocuk bakım hizmeti teminatı fiziki kırılma hasarları garaj ve valet parking sorumluluk Suarıtma sorumluluk
Gıda işletmeleri sigortaları. Pastane - börek salonları - catering hizmetleri ne özel genişletmeler.
Güzellik merkezleri sigortaları
1991 den bugüne yanınızda yakınınızdayız
Created By
Design By Windsör
Appreciate