Operahuset i Sydney Av: Ronja och Matilda

Operahuset ligger i Sydneys hamn i Australien. Operahuset invigdes 20 oktober 1973. Det kostade 102 miljoner dollar och 588 miljoner i svenska kronor. Men från början trodde de att det skulle kosta 7 miljoner dollar. Det tog 14 år att bygga operahuset. Byggnaden är gjord av en miljon gräddgula och vita kakelplattor. Den är 183 meter lång och 120 meter bred. Dansken Jørn Utzon var arkitekt till byggandet. Efter sju års byggande hoppade jørn Utzon av och åkte till Danmark. Operahusets rätta namn är Sydney Opera House.

På operahuset kan man varje år titta på över 1500 olika uppträdande. Operahuset har cirka 1,2 miljoner besökare. Operahuset har blivit Sydneys mest kända Byggnadsverk, och 2007 utnämndes det av Unesco till världsarv. Operahuset är Sydneys stora stolthet. Byggnaden är 16 000 kvadratmeter och väger 53 000 ton.

Igentligen så är det inte ett hus utan tre hus! Byggandet var komplicerat, både tekniskt och politiskt. Sydney var en gång en plats där man skickade fångar men idag har det ett av världens mest kända operahus.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.