Kurye KURYE İLE ACİL KURYE

Kurye

Her alanda nakliyet ile lojistik aynı şekilde devam etmiş olsa bile yapılmakta olan bu tür işlerde önemli olan lojistik işlemin en hızlı şekilde ve kurallara uygun olarak yapılmasıdır. Çünkü sizin en önemli eşyanız, değerli yazışmanız yada bir paket kaybolması yada zarar görmesi daha büyük sorun açabilir.

Kurye firmaları bunun bilinci ile işlerini yapmalarını bazen yetmeyebilir. Çünkü kullanılan ekipman ile taşıma yapılan araç önemlidir. Kullanımı eskimiş ve paketin konulduğu yerin açık olması yolda giden kurye eşyasının zarar görmesine neden olabilmektedir. Bu tür durumların önüne geçmek için öncelikle çok sağlam şekilde olması gerekmektedir.

Personel aynı şekilde bilinçlendirilmeli ve gerekirse birçok şekilde eğitim verilmelidir. Çünkü taşıma kadar nasıl olacağıda önemlidir. Örneğin acil kurye olan bir önemli evrak bir mahkemeye yada günlü bir değerli kağıt işlem görmeden ulaşılması gerekiyor ise acil kurye personeli bunun bilinci ile götürmesi gerekir. Nerede nasıl olursa olsun en yoğun trafikte bile gerekirse güvenli bir şekilde kestirme yolları bilmeli ve ona göre taşımayı yapması gerekir.

Bu durum aynı şekilde kargo taşıması içinde geçerlidir. Bazen deniz aşırı ülkelerden gelen konteyner içinde büyük kargolar kaybolmakta ve bu durum sizin zorluk yaşamanıza neden olmaktadır. O yüzden kurye yada kargo fark etmez önemli olan güvenli, zamanında ve eksiksiz teslimin yapılmasıdır.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.