Wind energie Klas: 2k4, gemaakt door: Lysan Westendorp

Inleiding

Waarom heb ik dit gekozen? Ik heb deze gekozen omdat ik wind wel het leukste vind omdat als je daar werkt mag je in de toren klimmen en dat vind ik wel leuk. En ik vond wind het leukste klinken.

Inhoud

  1. Wat is wind energie
  2. Voordeel, nadeel
  3. 2010?
  4. Groene energie?
  5. Bronvermelding
  6. Einde
Binnenkant windmolen
  1. Wat is wind energie? Het staat in het plaatje!
Windenergie. is de vorm van energie die wordt gewonnen door de bewegingsenergie van lucht om te zetten in bijvoorbeeld elektriciteit. Nederland is al vroeg begonnen met windenergie; windmolens waar vroeger water mee werd verpompt of graan mee werd gemalen.

2. Voordeel, nadeel.

Er zijn veel voordelen maar er zijn ook een paar nadelen bijvoorbeeld dat de vogels erdoor een vliegen en dat ze dan worden geraakt door de staven van de windmolens en dan is de vogel gewoon door de helft en is die dood. Nog een als je een windmolen bouwt is dat veel werk en kost het ook veel geld, omdat er veel materiaal er voor nodig is. Als je dicht bij een windmolen gaat staan maakt dat veel lawaai dus als je dat in je achter tuin hebt staan wordt je daar ook niet blij van.

Dit is een foto met plus en min punten je ziet meer min punten dat komt omdat je eigenlijk maar een ding met de windmolen en dat is je kan er energie van maken, en dit zijn nog niet eens alle min punten er zijn ook wel wat meer plus punten alleen die zijn moeilijker om te bedenken dan min punten.

3. 2010?

In 2010 stonden er in Nederland zo'n 1.551 windmolens (die grote hoge palen) op het land. Die wekken ongeveer 4,5 miljard kWh aan groene stroom. Daarmee produceren ze ruim vier procent van de elektriciteit die we in Nederland gebruiken - genoeg voor ruim 1,3 miljoen huishoudens. (Dat zijn gewoon huizen)

4.Groene energie?

Ja want wind raakt nooit op en bij windenergie komen geen schadelijke gassen zoals CO2 vrij. Daarom is wind energie goed en duurzaam. Bijna alle energieleveranciers in Nederland kunnen windenergie leveren. Dus hebben ze steeds meer en meer wind en dan kan er ook meer groene energie komen. Windenergie is overal even duur.

Bronvermelding:

Ik heb Google gebruikt voor plaatjes en ik heb een site bezocht voor mijn woordspin over wind energie.

Dit was mijn presentatie/verslag.

Zijn er nog vragen?

Credits:

Dit is de verslag van techniek.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.