Kracht naar Eenheid Joan Tjioe - www.joans-flow.nl

Als mens ben ik geboren met een Kracht in mijzelf en verbonden met het Universum. Uniek als ik ben, start mijn ontdekkingsreis. Ik neem mee: mijn fysiek- & energetisch lichaam-mijn zintuigen-mijn gevoel-mijn gedachten-mijn ervaringen-dag in dag uit-jaar in jaar uit

Ervaringen

Alles wat ik meemaak, inclusief mijn eigen creaties, vullen mijn 'rugzak' die ik met mij meedraag. Het vormt mijn beeld-mijn inzichten over mensen en het leven. Een zware rugzak vertroebelt mij-mijn horizon-verwijdert mij van mij zelf-het brengt mij in on balans en het kost mij energie. Tot dat ik het punt bereik dat het genoeg is......

Eigen KRACHT

Ik wil mijn KRACHT terug! Ik wil in balans komen. Ik wil mijn zelf genezend vermogen, dat mijn lichaam in zich heeft, optimaal benutten. Ik wil mijn vrijheid in mijzelf voelen. Ik wil mijn eenheid terug en de eenheid met alles wat leeft. Mijn verbinding met het Universum wil ik bekrachtigen. Ik wil de Liefde eerst voor mij zelf opeisen. Daarna wil ik delen met alles en iedereen die het van mij ontvangen wil. De route-de aanreikingen-de groei brengt mij op het pad van........Shambhala Oneness/Eenheid

SHAMBHALA ONENESS - SHAMBHALA EENHEID

Al mijn Chakra's krijgen een up grade en mijn zelf genezend vermogen optimaliseert zichzelf door alle vijf afstemmingen. Naast de mannelijke- wordt ook de vrouwelijke energie geactiveerd en is de eenheid in mijzelf verankerd. Ik ervaar vrijheid-openheid-transparantie. Ik kijk vanuit een breder horizon naar alles wat leeft-een 'helicopterview'. Ik mag iets 'vinden' zonder in oordeel te komen en in kaders te plaatsen. Ik groei door andere inzichten-mogelijkheden-creatieve uitdagingen en alles met de ogen van mijn Hart. De Eenheid met mij zelf en de Eenheid met het Universum is voelbaar en meetbaar in mijn Kracht.

Wil jij ook je eigen Kracht terug en de eenheid ervaren? Een Shambhala Eenheid master geeft de vijf afstemmingen. Zoek vanuit intuitie-gevoel-stem-website naar de Master van wie jij de afstemmingen wilt ontvangen. Shambhala Oneness/Eenheid geeft onbegrensde mogelijkheden. Het Universum is de constante factor en de afstemmingen geven Liefde en Kracht.

Energetisch zuiver
Created By
Joan - Joans-Flow.nl Tjioe
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.