Loading

Fra musikk til logistikk Kristian Fauske (29) har solid musikk- og logistikk bakgrunn. Den kan komme godt med når han nå skal dirigere Brings forsyningslogistikk til olje- og energibransjen i Norge.

OSLO: Det er ikke mer enn ett og et halvt år siden han startet som trainee i Posten-konsernet. Det ble opptakten til det som skulle skje 1. april i år: Kristian ble leder for Base-base, Brings kundetilpassede nettverk for olje- og gassindustrien.

Tempo og dynamikk er kjente musikkuttrykk som Kristian lett kan overføre til sin nye hverdag. Kristiansanderen tar det sjelden piano, men så har han også en bachelor i rytmisk musikk. Kanskje ikke så rart at sceneerfaring er et punkt på Kristians Linkedin-profil.

Jazzgitarist og siviløkonom

Etter ungdomsskolen ble det musikkstudier ved Universitetet i Agder, med jazzgitar som instrument. Samtidig spilte han konserter og hadde turnevirksomhet med ulike grupper. Kristian sto for planleggingen, logistikken og de administrative oppgavene. Men han var usikker på veien videre.

Dermed tok han et nytt valg og begynte å studere ved Norges handelshøyskole (NHH), der han i 2018 fullførte mastergraden.

Leder i Dyreparken

Som mange andre ungdommer fra Kristiansand, hadde Kristian sommerjobb i Dyrehagen. I tre somre var han sesongleder i parken som bestyrer av en restaurant med personalansvar for 27 ansatte.

– Det var to ting som fikk meg til å innse at jeg interesserer meg mer for økonomi, logistikk og ledelse enn for en musikkarriere. Det var innsikten fra organiseringsarbeidet knyttet til konserter og turneer og jobben som sesongleder i Dyreparken – mitt første møte med ledelse, forteller han.

Verdifullt

Under studietiden på NHH oppdaget Kristian Postens traineeprogram. Han søkte og ble tatt ut som én av fem til kull 18.

– Posten er en viktig samfunnsaktør og det de står for passer svært godt med mine verdier. Jeg har stor interesse for samfunn, politikk og klima og får brukt denne interessen på en god måte i Posten. Vi i en bransje med tøff konkurranse, og er hele tiden avhengige av å prestere på et høyt nivå og utvikle oss. Det gir en «drive» og fremdrift i organisasjonen som passer meg godt. Sist, men ikke minst gir Postens traineeprogram en unik mulighet til å ta på seg ansvar og lære raskt. Summen av alt dette gjorde Posten til et klart førstevalg.

Kristian har hatt hospiteringer på ulike plasser i konsernet. I tidligere divisjon Ekspress jobbet han med å implementere trafikkstyringssystemet Glow, før han gikk videre til Internasjonal logistikk, hvor han jobbet med Bring Trucking og Base-base.

– I siste hospitering jobbet jeg i konsernstab Kommunikasjon og strategi, hvor jeg var med på den nye konsernstrategiprosessen. Denne bakgrunnen har gitt meg erfaringer og kjennskap i vidt forskjellige deler av Posten og Bring, og det var en unik mulighet til å bli raskt kjent med konsernet og de mange flotte medarbeiderne.

Oljeekspressen

18 måneder etter at Kristian begynte som trainee ble han leder for Base-base. Virksomheten er etablert på syv forsyningsbaser fra sør til nord i Norge. De er ansvarlige for Brings forsyningslogistikk til selskaper som har aktivitet på norsk sokkel. Ryggraden i baselogistikken er Oljeekspressen med en flåte på mer enn 70 åpne semitrailere som betjener alle forsyningsbasene i et fast rutenettverk.

BILDETEKST: Kristian sammen med resten av sitt traineekull. F.v.: Jan Kristian Daaland, Viktor Farbäck og Karoline Motland. Foto: Håvard Jørstad.

– Flåten består av Euro 6-biler, og våre erfarne sjåfører er godkjent for alle farlige godsklasser i henhold til regelverket ADR. Dette er en robust og fleksibel logistikkløsning for transport fra utstyrsleverandør til forsyningsbasene med tilhørende returlogistikk. Oljeekspressen er en tjeneste som primært transporterer gods på vei, men det benyttes også båttransport der det er mulig, forteller Kristian.

Døgnbemanning

– Vi jobber hele tiden for å kunne tilby sikker levering med høy kvalitet, da vi vet at ved boring eller annen aktivitet offshore, er konsekvensen av å måtte vente på kritiske deler svært store. Derfor tilbyr vi 24/7 vakttelefon, noe som gir kundene trygghet i å alltid kunne nå oss. Hovedkunden er Equinor og deres største underleverandører, poengterer han.

29-åringen beskriver sjefsjobben i Base-base som en drømmerolle.

– Først og fremst får jeg muligheten til å jobbe sammen med et fantastisk team som er sultne på å prestere. I tillegg gir lederrollen meg en kombinasjon av strategisk og operativ tenking, noe jeg trives svært godt med. Det å få være med på initiativ helt fra idefasen til gjennomføring er et stort pluss som gir meg mye energi og motivasjon. Som leder er min kanskje viktigste oppgave å sørge for at teamet fungerer optimalt, understreker han.

Koronakrisen

Ikke bare skulle Kristian gjøre seg kjent i ny jobb, men han skulle også håndtere følgene av covid-19, som rammet hele verden og oljenæringen som bransje.

– Koronakrisen påvirker alle. Jeg er stolt av innsatsen som ble lagt ned av mine kolleger internt i Bring, våre kunder og våre transportleverandører da Covid-19 kom til Norge. Det har vært viktig for oss å opprettholde pålitelige transport- og logistikktjenester, slik at kundene kan opprettholde olje- og gassaktiviteten på en forsvarlig måte.

Gir gass

Det er ingen overdrivelse å si at Kristian fikk en spesiell start på karrieren, men han ser positivt på fremtiden.

– Å gå inn i en slik lederrolle for første gang, stiller andre krav enn jeg er vant med. Det er en annen intensitet i hverdagen, hvor mange prosesser og saker skal håndteres parallelt. Jeg er avhengig av de gode teamene på basene som utgjør 40 personer og en ledergruppe på fem. Jeg har fått svært god støtte i organisasjonen.

Kristian understreker at de har et godt og tett samarbeid med leverandører og kunder, slik at de kan være i forkant ved større endringer.

– Vi har mange spennende initiativ på gang for fremtiden, der vi jobber internt med forbedringer og eksternt sammen med kunder i ulike pilotprosjekt. Vi lever i en utfordrende tid, men vi har de beste medarbeiderne og kundene og vil komme godt ut av dette med nært samarbeid, fastslår Base-base-lederen.

TEKST OG FOTO: BIRGER MORKEN

Credits:

Birger Morken