Elke school een sterk eigen verhaal! we vertellen het met veel plezier!

kies voor een eigen propositie

Steeds meer scholen zien het belang in van marketing communicatie. In de zoektocht naar scholieren nemen scholen steeds vaker experts in de arm. Hoe upgrade je het profiel van de school en zorg je voor een goed en onderscheidend imago?

draag uit wie je bent en waar je voor staat

De kernidentiteit van elke school vormt de basis voor het imago naar ouders en leerlingen. Waartoe bestaat de school, wat drijft ons en hoe helpen we onze leerlingen en ouders aan een succesvolle ontplooiing en toekomst. Wat is het verhaal van de school?

de kracht zit 'm in de authenticiteit

We zien het gebeuren! Meestal zijn websites en de omgang met social media bij scholen een ondergeschoven kindje. Je speelt te vrijblijvend in op de vraag waar leerlingen en ouders naar op zoek zijn en belangrijke zaken als informatie over b.v. ondersteuning bij dyslexie, faalangst en pesten ontbreekt in veel gevallen.

stel doelen en maak ze haalbaar

Wat wil je bereiken? Een toename van het aantal leerlingen. Werken aan een beter en onderscheidend imago van je school, en dat ook duidelijk maken naar leerlingen en ouders. Van de school een belevenis maken. Vertellen wat je bedoelt met “elke leerling staat centraal” of “wij bieden talentontwikkeling”.

Wij zijn Just in Case en weten hoe het werkt We helpen scholen en besturen bij het bereiken van succes in de markt door middel van effectieve in- en externe communicatie. We assisteren bij het ontwikkelen en of versterken van het schoolprofiel.

zullen we eens afspreken

Met onze ervaring in het basisonderwijs met de Lowys Porquin Stichting, Basisschool de Grebbe, Merijntje, de Welle en Octopus kennen we het klappen van de zweep. Daarnaast zien we veel raakvlakken met het middelbaar onderwijs waar we voor Graaf Engelbrecht , Frits Philips Lyceum-mavo en Olympia Christiaan Huygens college een belangrijke impuls hebben gegeven aan het imago en het uitdragen ervan. Wie weet zit er ook voor jouw school een ijzersterk verhaal in. We willen daar graag vrijblijvend met je over van gedachten wisselen.

Hans de Regt & Onno Brouns

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.