Elke school een sterk eigen verhaal! we vertellen het met veel plezier!

Laat van je horen!

Steeds meer scholen zien het belang in van marketing communicatie. In de zoektocht naar scholieren nemen scholen steeds vaker experts in de arm. Hoe upgraden we het profiel van onze school en zorgen we voor een goed en onderscheidend imago?

De kernactiviteit van je school!

De kernidentiteit van elke school vormt de basis voor het imago naar ouders en leerlingen.Waartoe bestaan we, wat drijft ons en hoe helpen we onze leerlingen en ouders aan een succesvolle ontplooiing en toekomst. Wat is het verhaal van onze school?

Informeer, inspireer en activeer!

We zien het gebeuren! Meestal zijn websites en de omgang met social media bij scholen een ondergeschoven kindje. We spelen te vrijblijvend in op de vraag waar leerlingen en ouders naar op zoek zijn en belangrijke zaken als informatie over b.v. ondersteuning bij dyslexie, faalangst en pesten ontbreekt in veel gevallen.

Meer leerlingen en een onderscheidend imago!

Wat willen we bereiken? Een toename van het aantal leerlingen. Werken aan een beter en onderscheidend imago van de school, en dat ook duidelijk maken naar leerlingen en ouders. Van de school een belevenis maken. Vertellen wat we bedoelen met “elke leerling staat centraal” of “wij bieden talentontwikkeling”.

Wij zijn Just in Case en weten hoe het werkt Wij helpen scholen en besturen bij het bereiken van succes in de markt door middel van effectieve in- en externe communicatie. We assisteren bij het ontwikkelen en of versterken van het schoolprofiel.

Met onze ervaring in het basisonderwijs met De Lowys Porquin Stichting, Basisschool de Grebbe, Basisschool Merijntje en Basisschool Octopus in Bergen op Zoom kennen we het klappen van de zweep. Daarnaast zien we raakvlakken met het middelbaar onderwijs waar we voor Graaf Engelbrecht in Breda, Frits Philips Lyceum-mavo en Olympia Christiaan Huygens college in Eindhoven een belangrijke impuls hebben gegeven aan het imago en het uitdragen ervan.! Wie weet zit er ook voor uw school een ijzersterk verhaal in, we willen daar graag met u over van gedachten wisselen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.