Loading

کارگاه 12 جلسه ای مهارت های شناخت درمانی دیالکتیکی Dialectical Behaviour Therapy

Mindfulness ذهن آگاهی

این بخش از آموزش ها مربوط به مهارت هایی است که در آن تجربه ی لحظه اکنون را به همان شکلی که هست تمرین میکنیم، تعادل و تصمیم گیری خردمندانه را یاد میگیریم و هوشیاری ازافکار و به اختیار درآوردن توجه را یاد میگیریم.

Goals of Mindfulness Practice:
 • Reduce Suffering and Increase Happiness
 • Increase Control of Your Mind
 • Experience Reality as It is

ذهن آگاهی یکی از پایه های اصلی آموزش ها است. یکی از خصوصیات ذهن ما توانایی پرسه زنی درافکار است، این ویژگی ذهن، گاهی اوقات باعث میشود که شما ناخواسته به گذشته و آینده مشغول شوید و از زمان حال غافل شوید. یادگیری و تمرین مهارت های مربوط به ذهن آگاهی، توانایی برگرداندن توجه به زمان اکنون را بیشتر میکند. همچنین کمک میکند تا از احساساتی که در حال حاضر تجربه میکنید هوشیار شوید و در نتیجه رفتار متناسب با موقعیت را انتخاب کنید. ذهن آگاهی راه تعادل را نیز به ما نشان میدهد. اینکه چگونه ازذهن خردمند کمک بگیریم و تصمیماتمان را پیش از اجرا بررسی کنیم از مزایای ذهن آگاهی است.

Emotion Regulation تنظیم احساسات

مدیریت هیجانات، شناخت و کاهش آسیب پذیری های احساسی و مهارت های تغییر رفتار های واکنشی را در این بخش یاد میگیریم و تمرین میکنیم.

Goals of Emotion Regulation:
 • Understand and Name Your Own Emotions
 • Decrease the Frequency of Unwanted Emotions
 • Decrease Emotional Vulnerability
 • Decrease Emotional Suffering

شناخت احساست و نام گذاری آنها به ما کمک میکند تا تحلیل بهتری از موقعیتمان داشته باشیم، انگیزه های احساسی خود را بشناسیم و در انتخاب رفتار خردمندانه و متناسب با موقعیت، بهتر عمل کنیم. تنظیم احساسات به ما کمک میکند تا احساسات را بپذیریم، با آنها آشتی کنیم و بدون جدال با آنها در تغییر رفتارمان و انتخاب اعمالمان کوشش کنیم. مهارت های تنظیم احساسات همچنین به ما کمک میکنند تا داوری دقیق تری از روابطمان با دیگران داشته باشیم.

Distress Tolerance تاب آوری

مهارت های عبور از بحران های پر تنش و استرس آور را در این بخش یاد میگیریم. زمان هایی که شرایط ممکن است از کنترل ما خارج شود ولی همچنان نیاز است که ما بر رفتارمان و کارکردمان متمرکز باشیم.

Goals of Distress Tolerance
 • Survive Crisis Situations
 • Accept Reality
 • Become Free

وقتی شدت احساسات به اندازه ای است که قدرت تصمیم گیری ما کاهش پیدا میکند و یا در انجام امور روزانه دچار اختلال میشویم، این مجموعه از مهارت ها به داد ما میرسند. مهارت های تاب آوری برای عبور از بحران های عاطفی، اضطراب های شدید و خستگی های روانی است. موقعیت های سخت را بدون ایجاد بحران پشت سرگذاشتن و پذیرش واقعیت با این مجموعه از مهارت ها آسان تر میشود.

Interpersonal Effectiveness رابطه ی موثر

این بخش از آموزش ها متمرکز بر مهارت های رابطه است. مهارت هایی برای بهبود کیفیت روابط، بیان درخواست ها و در نهایت ارتقا کیفیت عزت نفس در رابطه.

Goals of Interpersonal Effectiveness:
 • Be Skillful in Gett ing What You Want and Need from Others.
 • Build Relationships and End Destructive Ones.
 • Walk the Middle Path

همان طور که روابط میتوانند کمک کننده و یاری رسان باشند، ممکن است که دشوار و رنج آور هم باشند. با داشتن مهارت های ارتباط موثر میتوانیم روابط معنادار و صمیمانه را بیشتر کنیم، خواسته هایمان را به گونه ای بیان کنیم که شنیده شوند و در عین اینکه حریم های خودمان را در روابط مشخص میکنیم به فضای دیگران هم احترام بگذاریم. همچنین مهارت هایی که در این بخش یاد میگیریم به ما کمک میکنند تا روابط غیرسازنده و ناسالم را حذف و یا اصلاح کنیم.

شروع دوره جدید از ۱۵ نوامبر دوشنبه ها ساعت ۶ تا ۸ عصر به وقت تورنتو

برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید

🌐 www.Beedar.ca

☎️ (647) 885-8284

Credits:

Created with images by geralt - "traffic signs place-name sign training" • ElisaRiva - "head man person" • tookapic - "lifesaver life buoy safety" • padrinan - "conversation balloon text"