Afscheidsborrel Donderdag 30 maart | 17.00 u

Bedankt beste collega's!

Voor de mooie marketing-, sales- en communicatie vakken die ik heb mogen geven

Ja sorry, algemene economie was het gewoon niet helemaal

De onwijs toffe tijd in het TED team!

De nieuwe flexibele leerroutes binnen Fontys Pro worden ongetwijfeld dé opleidingen van de nabije toekomst.

Over toestmatrijzen zeg ik verder even niks...

Bedankt voor de vele prettige gesprekken, de samenwerking, de borrels, de avondlessen en brainstorms... ook al waren het 'maar een paar maanden'. Ik zou het leuk vinden als je donderdag nog mee een drankje drinkt.
roland@classen.pro | 06 - 552 37 255
Created By
Roland Classen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.