Loading

SoftwareStudio Software House

SoftwareStudio zajmuje się produkcją i dostarczaniem oprogramowania bazodanowego.

Specjalizujemy się w aplikacjach webowych oraz mobilnych - Android oraz iOS.

Podstawą szybkich wdrożeń jest autorska platforma www - StudioSystem rozwijana od 2009 roku.

Mamy doświadczenie w obszarach logistyki:

 • systemy magazynowe WMS;
 • systemy gospodarki paletami;
 • systemy awizacyjne YMS;
 • systemy transportu TMS;
 • systemy monitoringu aut GPS.

Ponadto:

 • platformy reklamacyjne;
 • magazyn narzędzi i wypożyczeń;
 • utrzymanie ruchu CMMS;
 • integracje B2B;
 • integracja z systemami ERP np. SAP.

Aplikacje SoftwareStudio zgodne są z najnowszymi standardami: HTML5, CSS3. Można je uruchamiać na różnych urządzeniach z systemem Windows, Apple lub Android.

Przeglądarki

 • Chrome,
 • FireFox,
 • Safarii,
 • Opera,
 • Edge.

Systemy mogą działać autonomicznie lub być integrowane z systemami ERP, WMS, TMS, YMS itp.

Zarządzanie magazynami WMS

Gospodarka paletami

Oprogramowanie magazynowe do kontroli i rozliczania palet z kontrahentami i przewoźnikami. To nie tylko kontrola ilości palet, ale także ewidencja palet zwrotnych, ocena jakościowa oraz przypisywanie palet do konkretnego kontrahenta i miejsca.

TMS zarządzanie transportem i spedycją

TMS opcja Spedytor

TMS opcja Controlling

TMS zlecenia transportu

YMS - awizacja transportu / okna czasowe

kalendarz dzienny
kalendarz tygodniowy
Agenda
Oś czasu
Lista

Monitoring aut GPS w czasie rzeczywistym

Linkway wprowadza możliwość wymiany informacji pomiędzy niezależnymi i często niekompatybilnymi systemami wspierającymi łańcuch dostaw.

Na rynku funkcjonują setki firm zajmujących się telematyką, zakres funkcjonalności ich rozwiązań, sposób działania oraz udostępniania danych jest zróżnicowany co w znaczącym stopniu utrudnia przekazanie informacji do zleceniodawców, którzy coraz częściej wymagają dostępu do lokalizacji swoich transportów.

Linkway jako rozwiązanie niezależne oraz neutralne stawia sobie za zadanie unifikację oraz agregację zbieranych danych telematycznych oraz umożliwienie ich bezpiecznego przekazania do zleceniodawców na ściśle określonych zasadach.

Klient dostarcza nam informacje o przewozie, tzn. planowaną datę, czas rozpoczęcia oraz zakończenia przewozu oraz numer rejestracyjny pojazdu wykonującego przewóz. Z konta u dostawcy usług telematycznych otrzymujemy dane o pojeździe, którego numer rejestracyjny pasuje do tego, który jest podany jako pojazd wykonujący przewóz. Klient będzie w stanie śledzić lokalizację tego pojazdu - od planowego rozpoczęcia przewozu do przyjazdu w miejsce docelowe.

Lista monitorowanych pojazdów
Integracje z dostawcami GPS
Dane GPS własnych pojazdów
Podwykonawcy zleceń
Podgląd transportów na mapie
Wyszukiwanie aut i śledzenie tras
statystyki
Integracje
Zlecenia transportowe

Platforma StudioSystem

Dziękujemy za uwagę

+48 533 322 626

kontakt@softwarestudio.com.pl

https://www.softwarestudio.com.pl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.