En Dag I Historien AF MAGNUS KIELLBERG ANDERSEN

Jeg hedder Magnus Kiellberg Andersen. Jeg er født den 3. februar 2002 og vil fortælle lidt om hvad der skete den 3 februar

Den 3. februar 1998 foregik den første henrettelse i 135 år. Dette skete i USA i delstaten Texas.

Det var en kvinde ved navn Karla Fay Tucker. Hun kom i fængsel for mord. Karla blev anholdt den 20 juli 1983. 1984 kom hun i domstolen. Det var 4 mænd og 8 kvinder. Det tog kun 70 minutter at få en afgørelse på sagen

senere i April kom hun for en dommer igen og denne gang fik hun en dødstraf

Karla blev spændt fast til en briks og fik en indsprøjtning. To minutter efter blev hun erklæret død. Karlas sidste sætning var " jeg håber at gud vil give jer fred med det her nu". Dette sagde hun til familien til den hun havde drabt

Credits:

Created with images by Goodfreephotos_com - "big bend national park texas usa" • Verity Cridland - "Snow West Yorkshire February 3rd 2009" • RMStringer - "Prison Unit" • Tekniska museet - "Bamberg"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.