cut the rope Mark de Kuijer 1gd1

verhaal

Cut the rope is een spel dat gebaseerd is op een monster dat snoepjes probeerd te pakken/eten, als het snoepje kapot gaat of valt wordt het monster verdrietig en restart het level, natuurlijk wordt hij dan blij als hij het snoepje krijgt.

besturing/doel

de meeste levels bestaan uit snoepjes die hangen aan een touwtje, dit touwtje sloop je door eroverheen te sliden met je vinger, waardoor het snoepje valt en met goeie timing, op de player terecht komt. hiermee haal je het level, ook zijn er nog andere obstakels als je verder komt zoals spikes of bewegende plateau

gameplay

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.