Loading

Länkar till nationella prov att öva på Lärare: David Lancelot Sjövall

Gamla nationella prov för åk 6 i matematik, engelska och svenska

Matematik

PROV FRÅN 2014/2015

Engelska

LÄSFÖRSTÅELSEDEL

  • B-del, (pdf-format, provdel)
  • B-del, (pdf-format, facit)

Till nedanstående läsförståelsedel (B2-delen) på engelska behöver du först titta på denna pdf-fil för att klara av att besvara B-delen här:

HÖRÖVNINGSDEL

SKRIVDEL

Exempel på elevtexter som blivit bedömda på D1-delen i engelska:

Svenska

LÄSFÖRSTÅELSE

SKRIFTLIG DEL

Info till er elever ang NP i svenska 2020

Kortfattad information från skolverket på denna länk:

Delprov B1 och B2

B1 görs på måndag, den 3 februari 2020, 08.00 - 11.40. Denna del är läsförståelsedel. Till detta tillfälle får eleverna ta med sig dricka och lättare fika. Inget knaprigt eller störande.

Del B1 och B2 handlar om att läsa olika slags texter. Texterna får ni med frågor att besvara i ett häfte då provet startar.

B1 handlar om berättelser - t.ex. noveller eller utdrag från romaner.

B2 som görs på onsdagen den 5 februari 2020. Texterna till del B2 är så kallade sakprosatexter. Detta är t.ex. faktatexter och artiklar. Det finns även några dikter som ingår i denna del.

Texthäftena till B1 och B2 innehåller också många bilder. De passar ihop med texterna och temat. Delproven förbereds INTE. Du har 80 minuter på dig på B1 och 80 minuter på B2.

Uppgifterna i delproven: det finns två typer av uppgifter:

  1. Öppna uppgifter: du ska svara med egna ord. Ibland räcker det med ett enda ord som svar, men ibland måste du svara mer utförligt.
  2. Flervalsuppgifter: du ska kryssa för vilket av FYRA alternativ som är rätt svar. Tänk på att om du kryssar för fler än ett alternativ får du NOLL poäng på uppgiften!

Om en uppgift har en svarsrad då räcker det med ett kort svar. Har uppgiften många svarsrader är det bra att skriva lite mer.

Om det står "ge tre exempel" - ge då EXAKT tre exempel, men inte fler!

Delprov C1 och C2

C1 görs efter B1 på måndag den 3 feb 2020. C2 görs efter B2 på onsdag den 5 feb 2020, 08.00 - 11.40.

Både C1 och C2 handlar om att att skriva texter.

I C1 skriver du en berättande text och i C2 skriver du en argumenterade text.

C1 = 60 minuters provtid. C2 = 70 minuters provtid.

Info-film om argumenterande texter i svenska till prov B2 år 2020

Berättandetexter (noveller, sagor, m.m.)

Created By
David Sjövall Lancelot
Appreciate

Credits:

Har skapats med en bild av Yustinus Tjiuwanda - "untitled image"