Katapulty Konkurs fizyczny w ZSO 10

Dnia 03.03.16 w naszej szkole odbyła się kolejna, trzecia edycja konkursu "Fizyka w praktyce", przygotowana przez uczniów klasy IIIB pod przewodnictwem Pana Zwierzyńskiego.

Tematem tegorocznego konkursu były katapulty, które konstruowane przez kilkuosobowe drużyny miały trafić w oddalony o trzy metry cel.

Konkurujące ze sobą zespoły, w czasie godziny zegarowej, złożyły z materiałów biurowych 26 różnych maszyn miotających.

Spośród uczniów szkół z Gliwic, Pyskowic i Zabrza nagrodzono trzy składy, pozostałych uczestników czekała miła niespodzianka w postaci nagród pocieszenia, ufundowanych przez firmę Fluor. Przedstawiciele tej światowej marki przybliżyli nam także realia ich pracy, zawodu inżyniera oraz perspektywy, jakie niesie za sobą bycie częścią olbrzymich projektów, które są dla nich codziennością.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, gościom oraz drużynom za przybycie, mamy ponadto nadzieję, że zaszczycicie nas swoją obecnością także za rok.

Gratulujemy!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.