Inimene kui bränd KOOLITAJA: KRISTO KRUMM

Kas otsid oma asutuse suvepäevadele esinejat või ürituse modereerijat? Kas soovid oma asutuse suveseminarile lisada vürtsi inspireeriva motivatsioonikoolitusega? Kui jah, siis siin on just Sinule sobiv pakkumine!

Koolitaja Kristo Krumm räägib lühikoolitusel "Inimene kui bränd" sellest, mis on isikubränd, kuidas seda luuakse ja millist kasu see annab töötajale ning asutusele.

Usume, et nõustud väitega, et Sinu töötaja on osake asutuse mainest, kandes organisatsiooni põhiväärtusi ning taasluues organistatsiooni kuvandit. Tänapäeval ei piisa vaid headest oskustest ning pikaajalistest kogemustest, positiivse kliendikogemuse moodustavad ka inimese olek, välimus, sisemine karisma, lai silmaring, oskus tekitada endast sobiv kuvand sotsiaalmeedia vahendusel ja paljud teised tegurid. Sestap on igalühel meist võimalik ja ka vajalik luua ja arendada oma isiklikku brändi.

Lühikoolitus kestab 2 tundi ning on sobib sisustama osakest Sinu asutuse suveseminarist või suvepäevade kavast. Lisaks pakume ka asutuse suvepäevade modereerimise võimalust.

Lisainfot lühikoolituse kohta leiad siit

Kontakt ja täpsem info: Marika Kutškova, tel 640 9456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Credits:

Created with images by EdgeThreeSixty - "Edgethreesixty branding"“Pixabay”

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.