HOEK 3 werkvormen

Meervoudige intelligentie integreren in je eigen stagelessen.

Maak een presentatie waarin je formuleert hoe je in één van je eigen stagelessen 3 van de meervoudige intelligenties kan integreren.

Alle meervoudige intelligenties en hun omschrijving zijn hier te vinden. (klik op de blauwe link)

De presentatie maak je in Adobe spark page (online), powerpoint of keynote.

  • Zorg in de herwerkte les voor een onderzoeksfase waarin lln'en kunnen kiezen voor een bepaalde intelligentie, of waar hun voorkeur ervoor naar boven komt.
  • Beschrijf de werkvorm en hoe de lln de keuze voor een bepaalde intelligentie maakt.
  • Omschrijf hoe het lesverloop gaat voor de 3 verschillende intelligenties.
  • Volgende informatie moet terug te vinden zijn in je presentatie: Lesonderwerp, beeldelementen, omschrijving lesverloop voor elke intelligentie (hoe werken de opdracht, beeldelementen en de intelligentie dus samen).
  • Je presentatie of link stuur je door naar de docent met in het onderwerp van de e-mail: werkvormen: HOEK 3

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.