Loading

Lynæs Posten Nr. 2 · JUNI 2020

Næsten normale tilstande

Sommeren er i gang, og naturen opfører sig nøjagtig lige så mirakuløst, som den plejer. Som om den aldrig havde hørt om nedlukning, håndsprit eller afstand. Og smittefaren synes da også at være aftaget i skrivende stund. Så lad os håbe, at det holder.

I hvert fald tror vi på, at det nu kan lade sig gøre at holde generalforsamling den 29. august kl. 12, som allerede varslet. Det kommer så til at ske ved Fælleshuset i Lynæs, hvor vi kan være udendørs eller i foreningens telt, hvis det regner. Og nu, hvor forsamlingsforbuddet er ophævet håber vi, at mange vil troppe op og vise deres engagement i vores andelshaveforening.

I dette nummer af Lynæsposten kan du blandt andet læse mere om det, og du kan møde vores nye havemand, Flemming – som godt nok er ny som havemand, men gammel i gårde i OF Lynæs.

Som altid på denne årstid er rådyrene begyndt at spise af blomsterne, mens flåterne er begyndt at spise af os. Med hensyn til rådyrene er det bedste råd nok at have de planter i haven, som de ikke bryder sig om. Så her kommer en vejledende liste:

 • Akeleje
 • Ridderspore
 • Fløjlsblomst
 • Fingerbøl
 • Vibeæg
 • Brudeslør
 • Valmuer
 • Storkenæb
 • Storkonval
 • Primula
 • Estragon
 • Ærenpris
 • Fredløs
 • Vortemælk
 • Kongelys
 • Haveklinte
 • Spansk marguerit
 • Morgenfrue
 • Lavendel

Med hensyn til flåterne, så er det bare om at holde godt øje.

God sommer!

Tekst: Lis Norup

Layout: Henrik Ludvig Christensen

Send indlæg og kommentarer til: lisnorup@mail.dk

Nyt fra formanden

Afgørelse i klagesag

Nu har vi fået afgørelsen på vores klage over Halsnæs Kommune og den nye lokalplan fra Planklagenævnet. Planklagenævnet afviser vores klage, men det er ikke nødvendigvis et nederlag.

Stierne skal bevares

Planklagenævnet slår nemlig fast, at det er lokalplanens tekst og ikke eventuelle bilag eller situationstegninger, som er det afgørende. Og da teksten (i modsætning til bilagene) i den nye lokalplan fastslår at stierne i området skal bibeholdes, har vi sådan set fået stadfæstet vores interesser.

Planklagenævnet afviser at behandle vores klage vedrørende risikoen for, at der afledes mere overfladevand til Ullerup å, da Planklagenævnet ikke behandler sådanne konsekvenser. Men i og med at det nu er fastslået, at der netop er sådanne konsekvenser, så står vi også der rimeligt godt i forhold til Halsnæs Kommune.

Læs mere om sagen på vores hjemmeside OF Lynæs

Sommerportræt

Ny mand på havetraktoren

Nu er det Flemming fra Elvervænget 9, som holder fællesarealerne pæne og gør rent på toiletter og baderum.

Da jobbet som havemand i OF Lynæs blev ledigt sidste år, tænkte Flemming, at der kunne næppe være noget, han var bedre kvalificeret til end netop det. Dels kender han området som sin egen bukselomme, og dels har han erfaringer både som tømrer, håndværker, rengøringsmand og for den sags skyld sosu-assistent, hvis det skulle blive nødvendigt.

Flemming Lau Mortensen er 47 år, og siden han var 4 år har han holdt til i OF Lynæs. Det var nemlig i 1976, at hans forældre, Nina og Ingolf, købte huset på Elvervænget. 250 kr. kostede andelsbeviset dengang og 25.000 kr. for huset.

En kæmpe legeplads

Flemming var enebarn, han husker stadig den første dag, og mange, mange lykkelige dage fulgte efter. Der var mange børn, og Flemming fik hurtigt lov at tordne rundt i kvarteret. Området var mere end dobbelt så stort dengang, der var i alt ca. 200 parceller inklusiv det område, hvor der i dag er skov i begge ender af haveforeningen. Det var inden, ca. halvdelen af beboerne blev flyttet til Torup. Haverne med blomster og planter stod bare tilbage, da folk flyttede, og det skete tit, at Flemming kom hjem med blomster til sin mor fra de forladte haver.

”Da alle flyttede væk, lå grundene bare hen og blev en kæmpe legeplads for alle ungerne”, husker Flemming. Og han tænker også med glæde tilbage på havnefester, øltelt, Ankers Tivoli, krabbefiskeri på Lynæs Havn, badning i fjorden – og oversvømmelser i foreningen ind imellem. Faktisk skete det, at folk fangede ål på deres grunde efter oversvømmelser.

Der var en periode på ti år, hvor Flemming ikke kom særlig tit i huset, men nu kommer han der nærmest hele året, selv om han har folkeregisteradresse i Kregme. Han har store planer med renovering af sit hus, selv om det bare altid kniber med at finde tiden til det. Men det skal nok komme, for han ønsker for sine to børn, at de skal opleve det samme, som han selv oplevede ved at vokse op i området.

Grøftegraveri - på den gode måde

Det er efterhånden sket nogle gange efter store skybrud, at der har været oversvømmelser i foreningen. Allerværst er det gået ud over de sidste tre huse på Dværgbakken mod skoven, men også på Elvervænget flød åen over sine bredder sidste efterår og forårsagede ødelæggelser i nogle af husene.

Det fik bestyrelsesmedlem Bent Kjær til først at gå på jagt efter problemet - og siden i clinch med kommunen - for at få gjort noget ved det. Med gode overtalelsesevner og efter en konstruktiv dialog er det nu lykkedes at få kommunen på banen. Således kunne man her i maj både se og høre, da kommunens gravko rensede åen for jord hele vejen på både Elvervænget og Dværgbakken.

Sagen var nemlig den, at rørene i Ullerup Å er blevet så gamle, at de flere steder er faldet sammen og har forskubbet sig. Det har så fået den konsekvens, at der falder jord ned i de ødelagte rør og stopper gennemstrømningen. Nu er der heldigvis taget hånd om det fra kommunens side. Skaderne er repareret, og den overskydende jord er fjernet.

Nu er det op til os

Det er vigtigt, hvis vi skal undgå oversvømmelser i fremtiden, at de der bor langs åen, sørger for at holde grøft og å rene. Bent fandt mange ting, både haveaffald og byggeaffald, der var smidt i åen. Så han appellerer til, at vi nu viser ansvar og holder øje med grene og andet, der kan blokere vandløbet.

Så det er altså vældig meget tilladt at fiske i åen, hvis det er grene og den slags, man fisker op.

Ingen haveaffald i skoven!

Nej – vi må stadig ikke smide haveaffald i skoven

Det er i alles interesse, at vi er på god fod med kommunen, og derfor er det temmelig uhensigtsmæssigt, at nogen smider affald lige op af det skilt, kommunen har opsat - hvor der står at det er forbudt.

Til gengæld ville det være fantastisk, hvis flere gjorde som Stine Josefine m.fl. og hjalp med at samle affald op omkring OF. Redskaber til formålet kan rekvireres hos Halsnæs kommune.

Hvis du ikke ved, hvad du skal gøre af dit haveaffald, så læs eller genlæs Mads’ artikel under billedet om kompostering, som vi også bragte sidste år.

Kompostering - en ægte win-win

Af: Mads Willads Petersen

Når man har sådan et stykke dejlig natur som Lynæs, så er der mange ting, man selv kan gøre, der gavner klimaet. Der er absolut ingen grund til at transportere sit haveaffald væk og så efterfølgende tilføre muldjord og gødning. Det kan naturen gøre for dig - og samtidig gavner du altså klimaet. Og så for det tredje - så er det er også godt for din privatøkonomi.

Anskaf en kompostbunke eller allerbedst to

Den ene fylder du haveaffald i det ene år og i den anden det andet. Når året så er gået, løfter du toppen af den gamle bunke over i den nye, og nedenunder har du den bedste muldjord, der kan tænkes. Dine planter vil elske dig for det.

I kompostbunken kan du lægge alt dit haveaffald, bare du tænker dig om. Min morfar, der var havemand, sagde altid, at man skulle klippe hækken før Sankt Hans. Og det er der også to gode grunde til. For det første er skuddene på hækken endnu ikke blevet træagtige og tykke, hvilket betyder, at den kan klippes med en gammeldags ikke-motoriseret hækkesaks (for øvrigt et rigtigt godt alternativ til de klimabevidste). For det andet betyder det, at affaldet fra hækkeklipning meget nemt omsættes i kompostbunken. I kompostbunken lægger du også gamle potteplanter, afklippede blomster, græs fra græsslåmaskine osv.

Skulle uheldet være ude, og du ikke lige nåede det inden Sankt Hans, så fortvivl ikke. Blade og småskud lægges stadig i kompostbunken, men de lidt tykkere grene lægges i kvasbunken.

Smådyr, insekter og fugle vil elske dig for det.

Åretsførste fælles arbejdsdage

Elektrikerrør er nedgravet for at få vaskemaskinen sikret særskilt, så vi slipper for udfald.

Jørgen Carlo har plejet æbletræer, petanquebane startluget og Jørgen Carlo fik sat også sat ladeskuret på plads.

Stengrillen er blevet renoveret, og pentanquebanen er luget færdig. Anette og Jytte fik pudset vinduerne i fælleshuset. Også tak til dem som ikke er blevet nævnt.

Flotte dage.

Generalforsamling uden restriktioner

Vi holder generalforsamling i OF Lynæs lørdag d. 29. august kl. 12:00 i Lynæs.

Det er gået stærkere end forventet med genoplukningen af Danmark og dermed også ophævelse af forsamlingsforbuddet.

Bestyrelsen meddeler derfor, at generalforsamling i OF Lynæs afholdes lørdag 29. august kl. 12:00 ved fælleshuset i Lynæs.

Indkaldelse med dagsorden og indsendte forslag udsendes senere.

Du kan sende forslag – gennemarbej-dede og begrundede – til bestyrelsen fra nu af og indtil 30 dage før. Altså til og med den 30. juli 2020.

Generalforsamlingen plejer at vare 3-4 timer, så der bliver sandsynligvis en pause, inden vi igen mødes kl. 17.00 samme sted til drinks og fællesspisning på foreningens regning.

Skulle det mod forventning ikke være muligt at afholde generalforsamling d. 29. august, udskydes generalforsamlingen til d. 20. september kl. 12:00 samme sted.

Du bedes melde dig til generalforsamling og spisning på mail til: lisnorup@mail.dk

Det bliver dyrere at bruge vaskemaskinen

Fra l. august stiger prisen på en vask fra 30 til 40 kr.

Den fælles vaskemaskine er en succes. Men udgifterne til tømme-tank, vand og el har vist sig at være større end forventet, så selv om foreningen stadig spæder til, er vi nødt til at sætte prisen op med 10 kr. pr. vask.

Havekoncert

Fredag den 12. juni slog Janni Jensen på Nøkkevangen havelågen op til koncert og punch, hvor alle var velkomne.

Det var singer-song writer Daniel Werger, der optrådte, til glæde for de ca 20 fremmødte på en dejlig aften.

Fem redskaber til udlån

I princippet var det en rigtig god tanke, at medlemmer af OF Lynæs kunne låne haveredskaber og værktøj af foreningen. Men i praksis har det vist sig ikke at være nogen god ide. Det er for dyrt i reparationsudgifter og for svært at holde øje med, hvem der har hvilke redskaber hvornår og hvor længe.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at kun de fem følgende redskaber kan lånes ud fra nu af.

 • Le
 • drænspade
 • jordbor
 • lang grenklipper
 • tromle

Fem redskaber i alt, som er valgt, fordi det er noget, man sjældent bruger, og som det derfor ville være pengespild at købe selv.

For alle andre redskabers vedkommende, må man prøve at låne af naboen eller anskaffe selv.

Har du brug for at låne et af redskaberne ovenfor, så kontakt Flemming på tlf. 5130 9430 eller et bestyrelsesmedlem for nøgle, og skriv navn og tidspunkt på sedlen, som nu er sat op i redskabsskuret.

Hvis du er ny i foreningen, så tjek Medlemsinformation under Info på vores hjemmeside.

Der kan du ses vores ordensregler og få svar på de fleste af de spørgsmål, du måtte have. Du kan også kontakte et bestyrelsesmedlem i Fælleshuset om søndagen fra 11-12.

Her kan du også få udleveret sneglegift og nøgle til bom og badehus, såfremt du ikke allerede har en. Og så er du altid velkommen til at sende en mail til bestyrelsesmedlem-merne.

Græsslåning, el- og motorred-skaber

En af de ting, de fleste virkelig påskønner i vores forening er den fred og idyl, der hersker. Derfor har vi lidt strikse regler om brug af larmende maskiner.

Det er tilladt at slå græs og bruge motorredskaber mandag til lørdag fra kl. 9-18.

Fredag er det tilladt at slå græs og bruge maskiner til kl. 19.

Søn- og helligdage KUN kl. 9-12.

Fælles arbejdsdage

Det er helt frivilligt, om du vil deltage i vores fælles arbejdsdage. Udover at få ryddet op på fællesområdet og ordnet små og store reparationer, er det hyggeligt og en god måde at lære hinanden at kende på. Vi bliver alle trukket 200 kr. om året for fællesarbejde, men hvis du møder op, modtager du 100 kr. pr. gang. Børnene kan tjene 50 kr. på at komme med og give en hånd.

De fælles arbejdsdage i 2020 er:

 • 9/8 kl. 10-12. Bent leder og dirigerer.
 • 20/9 kl. 10-12. Jacob leder og dirigerer fra Kl. 10-12

Der er bestyrelsesmøder:

 • 12/7 kl. 10
 • 9/8 kl. 12
 • 20/9 kl. 12

Mobile Pay

Vores Mobile Pay nummer er 16354 og kan bruges til:

 • Vaskemaskine (30 kr. pr. vask)
 • Brusebad (20 kr.)
 • Leje af fælleshus (100 kr. pr. dag)
 • Leje af trailer (25 kr. pr. påbegyndte to timer)

I ladeskuret er der en kalender, hvor du kan reservere fælleshus og trailer – og hvor du også finder koden til trailerlåsen. Nøglen til ladeskuret er den samme som til bommen og til badehuset.

Kontakt til bestyrelsen

Hvis du har brug for at kontakte et bestyrelsesmedlem, kan du bruge en eller flere af nedenstående mailadresser:

Mads Willads Petersen, Formand • Elvervænget 2 • mwillads@gmail.com
Jacob Søborg, Næstformand • Elvervænget 4 • jacob@sinatra.dk
Ingelise Hallengren, Kasserer • Elvervænget 21 • ingelise@hallengren.net
Jan Svane, Bestyrelsesmedlem • Dværgbakken 39 • jansvanec@gmail.com
Bent Kjær Hansen • Bestyrelsesmedlem • Dværgbakken 33 • skovlybakken12@gmail.com
Lis Norup, Suppleant og lokalredaktør • Elvervænget 3 • lisnorup@mail.dk
Henrik Christensen • Hjemmeside og Lynæsposten

Har du ideer eller indlæg til bladet, så send indlæg og forslag til: lisnorup@mail.dk

LYNÆSPOSTEN · NR. 2 · JUNI 2020

På gensyn i næste nr. af Lynæsposten

Created By
Henrik Christensen
Appreciate