Verjaardag in " 't Vorst " Op 20 mei 2017 !

Lieve Evert en Marian ,

Susan , Evert , Lucas , Heleen , Marnix , Patricia , Evert , Nancy , Barbara , Piaras , Lisa , Jeroen , Teun en Heike.

Na overleg met iedereen is 20 mei de dag geworden waarop wij jou Evert , je verjaardagskado willen aanbieden.

Je kreeg een " twee keuze menu " en je koos voor nr. 2.

Een feestelijke middag bij ons met al jullie en onze kinderen er bij.

Zo te zien heeft zij er zin in.

Het duurt nog even maar Harry en ik willen al vast laten weten wat wij in gedachten hebben.

Wij verwachten iedereen om 13.00u. en willen dan

eerst het glas heffen op jouw gezondheid !

En hopen op een zonnige middag , zodat wij na het glas lekker buiten in " de wei " kunnen zitten met koffie en feestelijk gebak.

Daarna gezellig aan de borrel.

En na een heerlijke, lange middag en voordat iedereen weer huiswaarts keert ,

Eerst nog een hapje.

Hopen dat jullie , net als wij , er zin in hebben .

Wij verheugen ons er op !

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.