BIBLIOTEKA AKADEMICKA PSW STREFY WIEDZY

FILM O BIBLIOTECE AKADEMICKIEJ PSW:

STREFY WIEDZY W BIBLIOTECE AKADEMICKIEJ PSW

Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przeszła transformację. Z dwóch niewielkich czytelni i skromnej wypożyczalni przeobraziła się w biblioteką akademicką ze strefami oferującymi nowoczesne technologie informacyjne. Zbiory biblioteki zostały zlokalizowane w trzech głównych STREFACH udostępniania.

TABLICA INFORMACYJNA NA PARTERZE BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ PSW

Każda STREFA posiada tablicą informacyjną, na której wyszczególniono tematykę zbiorów i oznaczono natężenie rozmów.

TABLICZKA Z NAZWĄ STREFY I TEMATYKĄ ZBIORÓW

STREFA A jest zlokalizowana na parterze. Znajdują się tam zbiory z filologii angielskiej i rosyjskiej. To tu odbieramy książki zarezerwowane przez katalog online.

STANOWISKA KOMPUTEROWE W STREFIE A

STREFA B mieści się na piętrze. Proponuje zbiory z pielęgniarstwa, ratownictwa, turystyki, pedagogiki i socjologii.

STANOWISKA KOMPUTEROWE W STREFIE B
FUKSJOWE SIEDZISKA WKOMPONOWANE W REGAŁ

STREFA C oferuje, na parterze biblioteki, zbiory z ekonomii, zarządzania, finansów, bezpieczeństwa, informatyki, budownictwa, rolnictwa.

ZBIORY W STREFIE C

W każdej ze STREF użytkownik może skorzystać z nowoczesnych komputerów (m.in. ALL-IN-ONE) z dostępem do Internetu, słuchawek i skanerów.

KOMPUTERY TYPU ALL-IN-ONE

Biurka wyposażono w specjalne gniazdka POP-UP wpuszczone w blat. Umożliwia to, a przede wszystkim ułatwia, korzystanie z własnych laptopów, tabletów lub smartfonów.

BIURKA W STREFIE B

Obok stref ze zbiorami biblioteka oferuje STREFĘ RELAKSU, STREFĘ PRACY GRUPOWEJ I STREFĘ PRACY INDYWIDUALNEJ oraz STREFĘ SAMOOBSŁUGOWĄ.

STREFA RELAKSU to miejsce w Bibliotece PSW służące chwili wytchnienia od nauki czy poszukiwania literatury. Dostępne są tam czasopisma oraz Bookcrossingowa półka z książkami.

STREFA RELAKSU NA PARTERZE BIBLIOTEKI

STREFA PRACY GRUPOWEJ dysponuje dużym stołem konferencyjnym i 11 miejscami siedzącymi. Wyposażona jest w komputer, ekran, projektor i magnetyczną tablicę sucho-ścieralną.

STREFA PRACY GRUPOWEJ

STREFA PRACY INDYWIDUALNEJ dysponuje dwoma biurkami ze sprzętem komputerowym.

STREFA PRACY INDYWIDUALNEJ

Na STREFĘ SAMOOBSŁUGOWĄ składa się urządzenie do samodzielnych wypożyczeń: selfcheck, inteligentny regał i skaner.

SKANER W STREFIE SAMOOBSŁUGOWEJ

Samoobsługowe wypożyczanie książek znaczy tyle, co wypożyczenia bez udziału bibliotekarza. Prosta, intuicyjna obsługa, przyjazny interfejs to charakteryzuje wolnostojące stanowisko samodzielnych wypożyczeń, czyli selfcheck.

URZĄDZENIE DO SAMODZIELNYCH WYPOYCZEŃ - SELFCHECK

Ułatwia użytkownikom nie tylko wypożyczanie, ale także daje możliwość sprawdzenia stanu konta i terminów zwrotów książek. Zwroty wypożyczonych książek są możliwe na dwa sposoby – tradycyjny (książki oddawane bibliotekarzowi) i przy pomocy specjalnego regału.

INTELIGENTNY REGAŁ DO ZDAWANIA KSIĄEK

Inteligentny regał wygląda jak zwykły mebel. W rzeczywistości jednak, po odłożeniu książek na jego półki odczytuje informacje (ze specjalnie wklejonej etykiety) i aktualizuje w systemie status książki (czyli zdejmuje czytelnikowi z konta). Nowy budynek umożliwił wyodrębnienie Sekcji Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Sekcji Bibliometrii i Sekcji Informacji Naukowej.

INFOGRAFIKI
TABLICE INFORMACYJNE

Sekcja Informacji Naukowej mieści się w sali szkoleniowej wyposażonej w laptopy, komputery ALL-IN-ONE, skaner oraz ekran i projektor. Jej zadaniem jest nie tylko pomoc w korzystaniu z biblioteki, ale przede wszystkim informowanie o źródłach wiedzy i pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.

SALA SZKOLENIOWA

GALERIA BIBLIOTECZNA:

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.