Im Ing in profile pakakun khaoon 5604600092

VDO In my Heart

who am I ???.

  • font- MV Boli ความหมายส่วนตัวให้อารมณ์ถึงตัวหนังสือที่ดูอ่านง่ายและไม่เป็นทางการจนเกินไปมองแล้วดูน่ารักเหมาะสมกับภาพ
  • color- black ชอบสำขาวดำเพราะสีดำใช้ได้กับทุกสถานการณ์ของภาพ ดูเหมาะสมใช้ได้บ่อยสีอ่านง่าย

ไข่ไก่ เอ๊ก อี เอ๊ก เอ๊กกกกกก

Adobie InDesign โปรแกรมนี้เป็นการเรียนครั้งแรกในวิชานี้ ชอบมากเพราะไม่เคยเรียน หรือเรียนรู้ด้วยตัวเองมาก่อน แรกๆ ที่ อ. สอน คิดว่ายากพอสมควร พอเรียนไปเรียนมารู้สึกสนุกและลองตั้งใจทำแล้วทำเพลินมาก แถมผลลัพธ์ยังออกมาดูน่าชื่นชม น่าสนใจเพราะสวยงาม

น้องมารุโก๊ะ จัง

เป็นการใช้Adobie InDesign ประยุกต์ผลงานออกมาในรูปแบบตัวการ์ตูนหรือสิ่งที่ฉันชอบที่สุด ซึ่งเมื่อเราชอบอะไรมากที่สุดแล้วเวลาทำมันออกมาก็จะเป็นที่ประสบความสำเร็จในที่สุด น้องมารุโก๊ะจังก็เช่นกัน ใช้สีโทนเดียวกันกับภาพตัดขอบด้วยสีแดงให้ดูโดดเด่นน่าสนใจขึ้นมา

รณรงค์

No eating No drinking อ่านสักนิดก่อนคิดรับประทาน เป็นการรณรงค์การนำอาหารเข้ามารับประทานในสถานที่ห้ามของในมหาวิทยาลัย เช่นห้องเรียน ห้องคอม เพราะจะได้ปลูกฝังจิตสำนึกของนักศึกษาให้รู้จักระเบียบวินัย ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ ก่อนทำเรื่องใหญ่ๆ ให้เป็นคือการเรียนหนังสือนั่นเอง concept งานนี้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสถาบัน เราจึงใช้สีที่เกี่ยวกับความมั่นคง ระเบียบวินัย คือสีฟ้า น้ำเงิน เป็นต้น ใช้ตัวหนังสือสีขาวให้ตัดกับสีฟ้าที่สุดแล้ว ทำให้อ่านง่ายสบายตา เนื้อหาของภาพคือการสื่อให้เห็นถึงการกินขนมในห้องคอมพิวเตอร์สื่อให้เห็นแบบโดยตรงกับเนื้อหาอย่างชัดเจน

แผ่นพับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

ได้รู้ถึงการทำแผ่บพับในโปรแกรมAdobie InDesignเทคนิคการทำแผ่นพับที่ถูกต้องและสวยเป็นอย่างไรเพราะปกติเคยเรียนรู้การทำแผ่นพับแบบไม่สวยไม่พับไม่ตรงบ้างไรบ้าง แต่ตอนนี้ก้ได้รู้ชัดแล้วว่าวิธีการทำที่ถูกต้องเป็นอย่างไร การกะระยะที่ถูกวิธี เทคนิคการวางเส้นไกด์ต่างๆเป็นอย่างไร สามารถนำไปทำประกอบวิชาอื่นได้

โปสเตอร์ รณรงค์จอดตรงไหน ?? ให้ถูกที่

เป็นการทำโปสเตอร์รณรงค์ ตอน ปี3 รณรงค์เกี่ยวกับการรณรงค์จอดตรงไหนให้ถูกที่ ปลูกจิตสำนึกให้นักษึกษามหาวิทยาลัยสยามช่วยกันจอดรถให้เป็นที่ อย่าจอดในที่ห้ามจอด จอดในที่ที่ไม่ใช่ที่จอดของนักศึกษาหรือที่ของอาจารย์นั่นเอง เพื่อเป็นการฝึกความเป็นระเบียบของพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ภาพนี้สื่อความหมายให้เห็นถึงรถยนต์ที่จอดผิดวิธีคือจอดต่อมเส้นแนวทางที่จอดของตัวเองนั่นเอง ถือว่าสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหาค่ะ สีที่ใช้จะเน้นเป็นสีเข้มโทนร้อนให้ภาพดูโดดเด่นเพราะตัดกับสีพื้นหลังสีดำ และตัวหนังสือสีขาว ซึ่งดูง่าย อ่านง่ายค่ะ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.