reframephotography.dk +45 40 37 90 47 info@reframephotography.dk

Mit navn er Anders Johansson. Jeg er født i 1974 og kommer oprindeligt fra Odense, men er nu bosat i Silkeborg sammen med min kæreste og vores to børn. Jeg er uddannet pædagog og har i en årrække arbejdet dels som Skole- og Socialpædagog. En stor del af min fritid går med fotografering, hidtil har det primært været natur- og landskabsfotografering jeg har arbejdet med. Men nu synes tiden moden til at prøve kræfter med andre stilarter, så såfremt du/I har en fotografisk opgave, er jeg meget åben overfor forslag og idéer til at løse netop den opgave.

"som fotograf søger jeg at fange de små øjeblikke på en æstetisk og fortællende måde - forhåbentlig vil mine fotografier afføde følelser, tanker eller erindringer hos beskueren"

"min tilgang til fotografering er, at mine motiver skal have et personligt præg og aldrig fremstilles som samlebåndsarbejde"

"jeg tager billeder af den simple årsag, at jeg ikke kan lade være"

Copyright

All rights reserved on all photos

anders johansson

+45 40 37 90 47

info@reframephotography.dk

Credits:

Anders Johansson

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.