Vechtdalcollege Hardenberg

Waarom kiezen voor vechtdal

Bij het vechtdalcollege Hardenberg kun leren met plezier je heb iPads om te leren bij elk vak

Maar ook al hou je niet van leren dan ken je deze man nog M Hovenga doe de leukste proefjes doe met hem mee bij scheikunde+natuur

Dit is m.hovenga met L.dejong

Maar er is meer

Dit is de directeur Marc van vechtdalcollege Hardenberg

Deze man is een hele net iemand hij heeft altijd een pak aan houd wel eens van grapjes maar hij blijft zich aan de regels houden

Er zijn ook wel eens feestjes zoals gala en nog andere feestjes

Vechtdal help ook tegen pesten zij vinden het belangerijk dat mensen gelukkig en met zin naar school kunnen gaan
Tot Siens ik zie je later misschien nog wel M.Fortuna
Created By
Lorenzo Fortuna
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.