Loading

Meandert(h)aal 21 mei 2021

Nieuwe directeur.

Zoals u in de mail van 10 mei heeft kunnen lezen, is er een nieuwe directeur benoemd aan onze school. Haar naam is Dineke Hek en ze is op dit moment werkzaam als directeur van de Petrusschool in Hengevelde. Afgelopen woensdagmiddag heeft het team kennis gemaakt met Dineke. In een enthousiast betoog liet ze merken ontzettend veel zin te hebben in haar nieuwe baan. Op 17 juni is zij de hele dag op school aanwezig om de sfeer op De Meander persoonlijk te ervaren. Ook op deze plaats heten we Dineke van harte welkom en we hopen dat zij een leuke tijd op De Meander tegemoet gaat.

Enquête schooltijden.

Het resultaat van de eerste schooltijdenenquête is bekend. Met overgrote meerderheid hebben de ouders gekozen voor een continurooster. ( 108 ouders voor het continurooster en 4 ouders voor het Hoorns model ) Dat betekent dat er vandaag een tweede enquête wordt verzonden waarbij u gevraagd wordt uw voorkeur voor een specifiek continurooster aan te geven. We verwachten bij deze enquête dezelfde respons als bij de vorige. We zijn benieuwd.

Kind op maandag.

Thema van week: Niet te houden.

Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26

Jezus is naar de hemel gegaan. Maar toch is zijn verhaal nog lang niet afgelopen! Na Pinksteren gaan de leerlingen van Jezus door met wat Jezus begonnen is. De leiders van het land vinden het niet goed, maar ze zijn niet te houden.

Bericht van de ouderraad.

De ouderraad organiseert aan het eind van een schooljaar steeds een prachtige fietspuzzeltocht voor het hele gezin met aansluitend een BBQ. Voor dit schooljaar staat deze activiteit gepland op 2 juli.

Door de huidige coronamaatregelen wordt de BBQ op die avond gecanceld.

De fietspuzzeltocht op 2 juli gaat wel door! De tocht kan men in de eigen 'bubbel' fietsen. Reserveer deze datum dus alvast

Korte agenda.

  • t/m 23 mei - Doekoe-actie ( COOP).
  • 23 en 24 mei - Pinksteren.
  • 25 mei - Studiedag - leerlingen zijn vrij.
  • 8 juni - Schoolreisje ( onder voorbehoud).
  • 2 juli - Fietspuzzeltocht.

Gefeliciteerd.

Ambassadeurschap voor duurzaamheid, afvalverwijdering en hergebruik van grondstoffen.

Zoals uit de kop hierboven valt te lezen, is De Meander ambassadeur voor duurzaamheid, afvalverwijdering en hergebruik van grondstoffen. Als ambassadeur zamelen wij verschillende producten in voor hergebruik zoals: pennen, batterijen, cartridges, telefoons. De inzamelbakken staan op de daarvoor bestemde plek bij lokaal 8b. Als ambassadeur informeren wij onze ouders over actuele ontwikkelingen omtrent recycling en milieu.

Ons is gevraagd uw speciale aandacht te vestigen op de juiste scheiding van het afval. Zoals bekend wordt het PMD-afval nog onvoldoende goed gescheiden in onze gemeente. De verwerking van dit afval kost daardoor onnodig veel geld. Door het juiste afval in de oranje container te deponeren helpt u het milieu en de portemonnee van de gemeente Hellendoorn.

Credits:

Gemaakt met een afbeelding van Unknown - "Birthday Sky Balloon · Free image on Pixabay"