Presentatietechnieken AdobE page / adobe video / office Sway

How to speak so that people want to listen.

Valkuilen

Weet waarover je spreekt.

Orden de informatie.

Start met een ‘eye catcher’.

Structureer de inhoud.

Kies een duidelijk lettertype.

Let op je ademhaling.

Articuleer goed, spreek voldoende luid en met een gevarieerde intonatie.

Houd het tempo en de timing in het oog.

Let op je mimiek, gebaren en lichaamstaal.

  • Sta niet met je rug naar het publiek.
  • Leun niet op een tafel of een stoel.
  • Sta niet te spreken met gekruiste armen.
  • Maak oogcontact met de hele groep.
  • Gebruik niet te veel gebaren.
  • Houd een balpen of een potlood vast.

Ga eventueel met je publiek in interactie.

Sluit af met iets leuks en bedank je publiek.

Group up!

Groepen van 6 studenten, onderverdeeld in teams per 2.

Elk team kiest een redacteur en schrijver.

  • De redacteur onderzoekt en verzamelt informatie. Maar kan ook helpen d.m.v. foto's op te zoeken, ...
  • De schrijver bedient de computer, maakt screenshots, zoekt foto's op, ...
Go team!

Kies met welke presentatietool jouw team aan de slag gaat.

De drie presentatie tools worden verdeeld onder de drie teams.

Meld je voor alle presentatie tools aan via Facebook of met een e-mail adres.

De opdracht.

Klik op de link van de presentatietool die jouw team gekozen heeft. Daar vind je het stappenplan voor de opdracht.

Created By
Geert Van den Broeck
Appreciate

Credits:

Created with images by Devanath - "yellow paper raw" • PollyDot - "king penguin penguins group of penguins"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.