Loading

Målguide for å vite målet rundt hundens bringe Denne er laget i henhold til AKC rase standarder. Størrelse og vekt kan variere mye fra hund til hund, avhengig av oppdretter og deres størrelses-standarder.

Hunder som veier mellom 3-8 kg har ofte mål rundt bringen mellom 31-45 cm

Her måles bringemålet og du skal ha målebåndet stramt rundt bringen
Hvilke raser er det?

Eksempler på hunderaser:

 • Affenpinscher
 • American Hairless
 • American Eskimo
 • Chinese Crested
 • Coton de Tulear
 • English Toy Spaniel
 • Havenese
 • Italian Greyhound
 • Japanese Chin
 • Japanese Terrier
 • Miniature (not Toy) Poodle
 • Maltese
 • Manchester Terrier
 • Mini-Dachshund
 • Miniature Pinscher
 • Norfolk Terrier
 • Pekingese
 • Papillon
 • Pomeranian
 • Shih Tzu
 • Yorkshire Terrier (Yorkie)

Hunder som veier mellom 7-12kg har ofte mål rundt bringen mellom 40-58cm

Målebåndet skal ligge stramt rundt hundens kropp
Hvilke raser er det?

Eksemple på hunderaser:

 • Beagle
 • Bichon
 • Boston Terrier
 • Cairn Terrier
 • Dachshunds
 • French Bulldog
 • Fox Terriers
 • Lakeland Terrier
 • Jack Russell Terrier
 • Mini-Schnauzer
 • Pug
 • West Highland Terrier (Westie)

Hunder som veier mellom 11-19kg har ofte mål rundt bringen mellom 50-73cm

Hvilke raser er det?

Eksempel på hunderaser:

 • Basenji
 • Beagle/Puggle
 • Brittany
 • Cocker Spaniel
 • Corgi
 • Irish Terriers
 • Keshonden
 • Kerry Blue Terrier
 • Spitz
 • Standard Schnauzer

Hunder som veier mellom 18-27kg har ofte mål rundt bringen mellom 63-88cm

Husk å holde målebåndet stramt rundt hundens kropp
Hvilke raser er det?

Eksempel på hunderaser:

 • Airdale Terrier
 • Australian Shepard
 • Basset Hound
 • Border Collie
 • Boxer
 • Bulldogs
 • Chow chow
 • Husky
 • Pointers
 • Standard Poodle

Hunder som veier fra 27kg og mer, som har mål rundt bringen mellom 78-104cm

Husk å holde målebåndet stramt rundt hundens kropp
Hvilke raser er det?

Eksempel på hunderaser:

 • Bouvier De Flanders
 • Golden Retrievers,
 • German Shepards
 • Rottweilers
 • Giant Schnauzers
 • Golden Doodles
 • Greyhounds
 • Retrievers

Hvor måles bringen?

Når du måler holder du målebåndet helt inntil hundens kropp
www.dogman.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.