Intervju med Seifollah Lärling på Wipro Engineering

Klockan är några minuter i tio när jag glider in huvudentrén till Wipro Infrastructure Engineering i Östersund, den största fristående tillverkaren av hydrualcylindrar i världen. Här skall jag träffa Seifollah, en 21 år gammal lärling inom yrket CNC-operatör.

Jag känner en svag doft av bearbetad metall idet jag stiger in och tar mig i att finna lukten lite mysig. Den påminner mig om min morfars arbetsplats på avdelningen för svetsning på den gamla flygplatsen Fornebu i Norge, där jag fick besöka honom ett par gånger som liten tjej. Sedan dess har jag alltid låtit mig fascineras av verkstäder och stora arbetsplatser, med mycket folk, aktivitet och rörelse. Det skall bli kul att träffa Seifollah och få höra hur hans vardag som lärling ser ut.

Seifollah framför sin arbetsstation

- Från början tänkte jag egentligen att gå fordonsprogrammet, eller BIK. Men jag hade inte alla åtta ämnen som behövs för att komma in på gymnasiet, då jag inte var klar med min matematik. Det var en kurs som hete IMYRK på Fyrvalla där man kan plugga om man inte har alla ämnen. Där läser man bland annat svets, el-energi och fordon. Det är alltså inte en utbildning på hundra procent, utan några utvalda ämnen.

Tre dagar i veckan jobbar Seifollah som lärling på Wipro i Östersund. De övriga två dagarna pluggar han CNC-Operatör på industritekniska programmet på Jämtlands Gymnasium.

- I början visste jag ingenting om industrin, utan jag trodde mest att det var ganska tråkigt, med skitiga och bullriga lokaler som kanske luktade illa. Sen när jag gick på IMYRK så fick jag svetsa lite och lära mer om just CNC-yrket vilket gjorde att jag ändrade uppfattning till det positiva ganska direkt.

Seifollah behövde aldrig gå klart årskurs ett. Hans lärare tyckte att han gjorde bra ifrån sig, och att han redan hade kunskaperna som behövdes för att hoppa över direkt till årkurs två.

- I tvåan hade vi fyra veckors praktik på Wipro vilket gjorde att jag blev bekant med stället och ville fortsätta även under den längre praktiken i årskurs tre. Jag trivs väldigt bra på Wipro, med trevlig och kunnig personal. Dom är tålmodiga och bra på att visa och förklara saker för mig. Sen att det ligger så nära mitt hem är också ett stort plus.

På Wipro tillverkar dom bland annat cylindrar och som CNC-operatör behövs det kunskap om programmering för att se till att maskinerna gör det dom ska.

"Att vara lärling ger mig stor praktisk kunskap. På skolan lägger man den teoretiska grunden, men som lärling får man se hur det verkligen går till"

- Jag tycker att det er jätteroligt att programmera, även fast det är svårt så måste man lära sig det. Just på Wipro är det ganska lika hur programmeringen ser ut, eftersom vi tillverkar samma saker. På andra ställen kan det vara mycket mer arbete med just programmering eftersom man behöver ändra i maskinens program när den skall tillverka något nytt. Mycket handlar om att testa sig fram i början för att uppnå ett korrekt resultat i tillverkningen. Att vara lärling ger mig väldigt stor praktisk kunskap. På skolan lägger man den teoretiska grunden, men som lärling får man se hur det verkligen går till.

Vår intervju blir avbruten när matsalen fylls upp med hungriga män och kvinnor. Det verkar vara högt under tak på denna arbetsplatsen, där skratten och skämten kommer som rullande på band. Seifollah hälsar på några kamrater som glatt hälsar tillbaka innan vi byter bord och sätter oss längre in i rummet.

- Det som jag gillar mest med skolan är lärarna. Dom är trevliga och hjälpsamma och vill verkligen att vi skall göra det bra. Dock är vi bara två stycken som går just CNC-linjen, resten av eleverna valde att gå svets. Man blir lite matt av all programmering i början, det kan verka väldigt svårt vid första anblick. Men sedan lär man sig grunderna och då blir det lättare och lättare. Nu tycker jag att programmeringen är något av det roligaste vi gör.

Seifollahs handledare i arbete

- Som lärling på en arbetsplats blir man tilldelad en handledare som skall förklara och visa hur arbetet går till. När man känner sig trygg på uppgiften får man prova på själv. Jag tycker det går snabbare att lära sig yrket när man får se hur det går till i verkligheten. En vanlig arbetsdag kan man jobba i två olika skift. Antigen 06.00 till 15.00 eller 15.00 till 22.00. Som lärling jobbar jag bara 07.00 till 15.00, vilket är bra eftersom jag hinner göra skoluppgifter efter arbetsdagen.

Medan jag lyssnar på Seifollahs berättelse om hans väg framåt som lärling, kan jag inte sluta tänka på hur hans bakgrund måste ha påverkat honom. Hur han kom till Sverige från Afghanistan som ensamkommande flykting efter 5 svåra månader på flykt.

- När jag springer två mil här i Östersund brukar jag tänka att det är ingenting mot det jag sprang som flykting över gränsen från Afghanistan till Iran, till Turkiet, till Grekland, genom Europa och slutligen till Sverige. Det är en farlig resa, och jag är väldigt lycklig över att jag mest sannolikt kommer få en bra framtid här. Jag trivs bra i Östersund, med närheten till naturen och kompisarna och varje vecka brukar vi spela fotboll på planen här i Torvalla.

Seifollah har bott i Östersund i snart 6 år och längtar tills han är utlärd och kan börja jobba som CNC-operatör på fulltid.

- Jag får jobba som vanlig arbetstagare när jag har lov från skolan, då jobbar jag på monteringsavdelningen med betald arbetstid.

En av Seifollahs kompisar på monteringsstationen

Seifollah erbjuder sig att visa mig runt i anläggningen och jag tar på mig en gul väst med ordet BESÖKARE i stora bokstäver. Han berättar att företaget flyttade in i 2009, vilket gör att lokalerna ser fräscha och ljusa ut. Det är en stor verkstad med mycket aktivitet och massor med folk.

- Efter att jag är färdig utbildad hoppas jag på en fast tjänst som CNC-operatör här på Wipro. Vad som händer om några år vet jag inte. Kanske jag vidareutbildar mig, eller så stannar jag kvar som CNC-operatör. Det är ett bra yrke med stor variation i vardagen, avslutar Seifollah

Created By
Thea Marlene Magnussen
Appreciate

Credits:

Thea Marlene Magnussen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.