Be a Rebel with a Cause een traject voor young professionals

Young & Rebel presenteert: Be a Rebel with a Cause.

In het programma Be a Rebel with a Cause brengen we een groep jonge professionals uit verschillende organisaties bij elkaar. Het is een groep die vooraf goed gescreend is op kwaliteiten, talenten, ambities en verlangens. Iedere jonge professional heeft een mandaat vanuit de eigen organisatie om een stevig probleem of uitdaging van de eigen organisatie in te brengen. Deze problemen en/of uitdagingen worden daarmee het materiaal waar we mee gaan werken.

Het mandaat van de eigen organisatie is belangrijk want samen met de groep zullen we in het traject echt stappen gaan zetten om de problemen/kansen het hoofd te gaan bieden. We onderzoeken, graven dieper, draaien zaken om, lichten vloerkleedjes op en komen tot heldere nieuwe inzichten.

'We zien dat met name grote organisaties moeite hebben om young professionals te verleiden bij hen te komen werken, en als ze eenmaal binnen zijn hen ook te laten bijdragen.' - Young & Rebel

Het traject Be a Rebel with a Cause bestaat uit 6 losse dagen met daartussen voldoende tijd voor iedereen om zaken uit te zoeken en op een rij te zetten. Ook voor reflectie naar de eigen organisatie.

In dit programma brengen we een groep jonge professionals uit verschillende organisaties bij elkaar. Het is een groep die vooraf goed gescreend is op kwaliteiten, talenten, ambities en verlangens. Iedere jonge professional heeft een mandaat vanuit de eigen organisatie om een stevig probleem of uitdaging van de eigen organisatie in te brengen. Deze problemen en/of uitdagingen worden daarmee het materiaal waar we mee zullen gaan werken.

“And when a leader embraces their responsibility to care for people instead of caring for numbers, then people will follow, solve problems and see to it that that leader’s vision comes to life the right way, a stable way and not the expedient way.” ― Simon Sinek

Naast problem solving en spannende uitdagingen vanuit de organisaties gebruiken voor nieuw beleid, gaan we met de jonge professionals ook eigen drijfveren onderzoeken. Waar liggen je ambities, wat is jouw ‘purpose’, hoe ontwikkel je talenten? Zo werken we zes dagen samen aan een spannend en opbouwend programma.

'One of the huge mistakes people make is that they try to force an interest on themselves. You don’t choose your passions; your passions choose you.' - Jeff Bezos
Het traject bestaat uit een intensief programma verdeeld over zes dagen.

Totale groepsgrootte is maximaal 12 young professionals. Kosten voor het hele traject van zes dagen is voor in-company: €2500,- (excl arrangementskosten, excl. BTW). Voor een 'open groep' - dat wil zeggen een groep bestaande uit young professionals uit diverse organisaties rekenen we een totaal prijs van € 3.000,- (incl. arrangementskosten, excl. BTW).

Young & Rebel bestaat uit Marieke Grondstra van Generatie Storm en schrijver van ‘Ygenwijs’. En Ron van Es, Advisor Purposeful Organizations bij Work and Purpose.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.