Loading

Wat na Covid-19: worden we wakker in een nieuwe wereld? Update 17-06-2020

Deur gaat langzaam weer open

Quarantaine krijgt virus onder controle: top van besmettingen bereikt in Europa en VS.

Elk land versoepelt de lockdown-maatregelen op eigen tempo.

Risico op nieuwe opstoot blijft groot zolang er geen vaccin is. We verwachten dat ten vroegste eind 2021.

Economische gevolgen zijn gigantisch

In het tweede kwartaal zal het nationaal inkomen in heel wat landen meer dan 20% lager liggen dan vorig jaar. Voor de bedrijfswinsten is de daling nog groter.

Afbouw van de lockdown leidt tot fors herstel, maar brengt ons niet snel terug naar de situatie van vroeger. De cijfers in China en Korea tonen aan dat zonder vaccins en geneesmiddelen de consument terughoudend blijft. In heel wat sectoren zoals luchtvaart, toerisme en horeca is de impact blijvend en kost dit jobs.

Beleggingsstrategie blijft voorzichtig

De markten reageren enthousiast op de heropstart van de economie. Toch blijven we voorzichtig en beleggen we minder in aandelen.

Bedrijfstakken zoals medische technologie, e-commerce, media en software die de trends in het leven met Covid-19 ondersteunen, genieten onze voorkeur. We trekken de kaart van de VS omdat die bedrijven daar vooral actief zijn.

Veilige staatsobligaties en cash vervolledigen de portefeuille.

Naast deze langetermijnvisie zijn ook bescherming en trends op financiële markten belangrijk. Je persoonlijke belegging, raadpleegbaar in KBC Mobile en Touch, kan anders ingevuld zijn volgens jouw comfortzone.

Dirk Thiels, Senior Investment Strategist KBC Asset Management
De markten reageren enthousiast op de heropstart van de economie. Omdat er heel wat risico’s blijven, beleggen we iets minder in aandelen.

Redactie beëindigd op 17-06-2020. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.