Loading

Minner fra Skogn Folkehøgskole Håndball Brasil

Linda Kristiansen (36), Hønefoss

Når var du elev på SkoFo og hvilken linje gikk du på?

- Jeg var elev på håndballinja skoleåret 2000-01.

Hvem var din linjelærer og hvordan vil du beskrive ham/henne?

  • Jørn Kristian Berg. En sprudlende, glad og ”gal” person.
  • Hege Lill Bråten. Et kjempehyggelig menneske med kjærlighet for alle.
  • Geir Tore Leira. En person med mye håndballkunnskap.

Hvorfor valgte du å gå et år på folkehøgskole?

- Fordi jeg ville gjøre noe annet.

Hva var årsaken til at du valgte akkurat SkoFo?

-Hadde håndballinje og var et sted litt langt unna hjemme.

Linda i aksjon for Skogn i regionserien.

Hvilke forventninger hadde du til skolen og skoleåret?

- Få nye venner, komme meg litt bort, få bedre håndballkunnskaper, oppleve noe nytt, bo borte for første gang.

Hva fikk du personlig ut av året som elev på Skofo?

- Bedre selvbilde og masse nye håndballferdigheter.

Er det noen spesielle opplevelser du husker ekstra godt?

- Når vi spilte kamp mot Hypobank på studietur til Europa. Fikk møte Prokow. Husker godt jeg lærte å sjonglere med tre baller av Mia Høgdal.

Hadde året på folkehøgskole noen påvirkning på utdanning eller yrkesvalg senere i livet?

- Nei, egentlig ikke. Men resulterte i at jeg fikk spille i 1. divisjon når jeg kom hjem.

Har folkehøgskolelivet endret deg som person på noen måte?

- Blitt mer selvstendig.

Har du noen form for kontakt med medelever eller lærere fra SkoFo?

- Har litt kontakt via Facebook. Studerer faktisk ved samme studiested som keramikklærer Marte Rønning.

Vil du råde andre ungdommer til å gå et år på folkehøgskole og evt. hvorfor?

- Ikke nøl, hopp i det. Det beste året i hele mitt 36 år lange liv.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.