Loading

Medicinska škola u Rijeci - upisi 2021/2022. Upisi u 1. razred srednje škole

Školske godine 2021/2022. - u prvi razred Medicinske škole u Rijeci upisujemo:

 • 2 razreda - medicinska sestra / tehničar opće njege
 • 1 razred - tehničar nutricionist
 • 1 razred - fizioterapeutski tehničar
 • 1 razred - sanitarni tehničar
 • 1 razred - farmaceutski tehničar
 • 1 razred - dentalni tehničar
Redovito nas pratite i dobiti ćete sve nove obavijesti o upisima u 1. razred Medicinske škole u Rijeci.

Uvjeti i rokovi za upis u 1. razred srednje škole:

VAŽNA NAPOMENA: svi kandidati koji su redovno učili engleski ili njemački jezik u osnovnoj školi ne podliježu dodatnoj provjeri znanja stranoga jezika.

Ljetni upisni rok

 • 25.6.2021. - početak prijave obrazovnih programa
 • 28.6.2021. - završetak prijave obrazovnih programa koji zahtjevaju dodatne provjere (DENTALNI TEHNIČAR)
 • 29.6.2021. u 10:00 - provođenje dodatne provjere (test ručne spretnosti) za zanimanje dentalni tehničar u prostorijama Medicinske škole u Rijeci, u zgradi u sklopu Riječke bolnice (KBC Rijeka, Cambierijeva ulica 17a), zgrada se nalazi iznad zgrade patologije, nasuprot zgrade psihijatrije. Parkiranje nije osigurano. Zgrada je ljubičaste boje. Na provjeru ručne spretnosti donijeti: potvrdu o uplati, običnu olovku, gumicu i skalpel (ili mali nožić). Za program dentalnog tehničara kandidati snose troškove provjere ručne spretnosti u iznosu od 80,00 kuna, koji se uplaćuje na žiro-račun škole prije pristupanja testu provjere (Erste banka IBAN: HR2124020061100635952). Poziv na broj HR00 652640-9. Provjera ručne spretnosti ima izlučni karakter.
 • 29.6.2021. u 13:00 - provjera predznanja engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi (pogledaj napomenu iznad)
 • 29.6.2021. u 13:00 - provjera predznanja njemačkog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi (pogledaj napomenu iznad)
 • 6.7.2021. - brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete
 • 7.7.2021. - završetak prijava obrazovnih programa
 • 10.7.2021. - objava konačnih ljestvica poretka
 • 12.7.2021. (8:00-16:00) i 13.7.2021 (8:00-12:00) (samo dva dana po Odluci škole) - dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja:
 1. UPISNICA (isprintana, popunjena i potpisana iz NISpuSŠ sustava)
 2. POTVRDA ŠKOLSKE MEDICINE (za zanimanja fizioterapeutski tehničar, tehničar nutricionist) ili LIJEČNIČKA POTVRDA MEDICINE RADA (medicinska sestra / tehničar opće njege, sanitarni tehničar, farmaceutski tehničar, dentalni tehničar)
 3. POTVRDA O UPLATI ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA (PARTICIPACIJA) - medicinska sestra / tehničar opće njege 100,00 kn; tehničar nutricionist 200,00 kn; fizioterapeutski tehničar 200,00 kn; sanitarni tehničar 200,00 kn; farmaceutski tehničar 200,00 kn; dentalni tehničer 500,00 kn
 4. za učenike koji su ostvarili dodatne bodove prilikom upisa ili pravo na izravan upis - dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu
S obzirom da je od ove godine propisana mogućnost dostave prijavnica i upisnica kao i ostalih dokumenata važnih za upis i elektroničkim putem, iste možete dostaviti na službeni mail škole:
med-skola-rijeka@ri.t-com.hr
 • 14.7.2021. - objava okvirnoga broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok
 • 10.8.2021. - službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

Za kandidate s teškoćama u razvoju:

 • 23.6.2021. u 10:00 - provođenje dodatne provjere (test ručne spretnosti) za zanimanje dentalni tehničar u prostorijama Medicinske škole u Rijeci, Braće Branchetta 11A, Rijeka uz predočenu potvrdu uplate za trošak testiranja 80,00 kn
 • 23.6.2021. u 13:00 - provjera predznanja engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi (pogledaj napomenu iznad)
 • 23.6.2021. u 13:00- provjera predznanja njemačkog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi (pogledaj napomenu iznad)

Za ponavljače koji žele upisati 1. razred u nekom drugom programu:

 • prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr

Provođenje dodatne provjere (test ručne spretnosti) za zanimanje dentalni tehničar 29.6.2020. u 10:00 sati

Provjera ručne spretnosti za zanimanje dentalni tehničar / dentalna tehničarka biti će u utorak, 29. lipnja 2021. u 10:00 sati u Medicinskoj školi u Rijeci, Braće Branchetta 11a. Na provjeru ručne spretnosti donijeti:

 • običnu olovku, gumicu i skalpel (ili mali nožić),
 • potvrdu o uplati - za program dentalnog tehničara kandidati snose troškove provjere ručne spretnosti u iznosu od 80,00 kuna, koji se uplaćuje na žiro-račun škole prije pristupanja testu provjere (Erste banka IBAN: HR2124020061100635952). Poziv na broj HR00 652640-9. Uplatu nije moguće izvršiti u školi.
Provjera ručne spretnosti ima izlučni karakter. (Nakon vrednovanja kandidatu se upisuje rezultat Provjere ručne spretnosti: ZADOVOLJIO ili NIJE ZADOVOLJIO u aplikaciji upisi.hr i rezultati su odmah vidljivi kandidatima. Kandidati koji nisu zadovoljili na provjeri ručne spretnosti nemaju prava potvrde upisa u zanimanju dentalni tehničar / dentalna tehničarka.
VAŽNO! Sukladno epidemiološkoj situaciji i preporuci Stožera civilne zaštite, HZJZ i Ministarstva znanosti i obrazovanja tijekom provedbe provjere ručne spretnosti za zanimanje dentalni tehničar / dentalna tehničarka molimo da se pridržavate uputa:
 • Kandidate i njihovu pratnju molimo da ne ulaze u školu prije početka testiranja. Možete se zadržati u dvorištu škole poštujući udaljenost od 2 metra.
 • Obvezno je nošenje zaštitne maske (zaštitite sebe i ljude oko Vas).
 • Kandidati će biti upućeni u učionicu za provjeru ručne spretnosti i ulaziti će u prostor škole sa zaštitnim maskama. Pratnja ostaje u dvorištu škole i ne ulazi u prostor škole.
 • Na ulazu u školu kandidati će dezinficirati ruke.
 • Kandidati će sjediti u učionicama prema rasporedu koji im omogućuje minimalnu udaljenost od 2 metra.
 • Molimo sve kandidate da slušaju upute kako bi nesmetano proveli provjeru ručne spretnosti.

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (241004) 5 g.

Medicinska sestra/tehničar opće njege samostalno pomaže pojedincu, bolesnomu ili zdravomu, u obavljanju aktivnosti koje pridonose njegovu zdravlju, oporavku ili mirnoj smrti. Samostalno i u timu provodi zdravstvenu njegu korisnika. Skrbi za osobnu sigurnost te za sigurnost korisnika i okoline. Sudjeluje u pripremi i provedbi dijagnostičko-terapeutskih postupaka i zahvata te primjeni lijekova. Radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim obvezama i profesionalnom etikom. Poštuje ljudsko dostojanstvo te kulturološke i vjerske različitosti. Uspješno komunicira (verbalno i neverbalno) s različitim ciljnim skupinama korisnika i s njihovim bližnjima. Podučava i motivira pojedince i obitelj na promjenu životnih navika u svrhu sprječavanja bolesti i poboljšanja zdravlja. Vodi zdravstvenu, sestrinsku i drugu dokumentaciju. Sudjeluje u procjeni kvalitete zdravstvene njege i sigurnosti rada u skladu sa standardima. Sudjeluje u projektima koji promoviraju zdravlje. Radi u timu za zdravstvenu njegu. Surađuje sa zdravstvenim timom, osobito s liječnicima te s ostalim osobljem. Ravnopravnost medicinske sestre – medicinskog tehničara za opću zdravstvenu njegu u zdravstvenome timu temelji se na profesionalnosti, odgovornosti za provedbu mjera zdravstvene zaštite (sukladno standardima, uvažavanju i poštovanju svih članova tima i korisnika) te u dosljednoj primjeni zakonskih propisa i etičkih načela u svakodnevnoj praksi.

Zdravstveni zahtjevi

uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Obrazloženje zdravstvenih zahtjeva

Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Potreban dokument

liječnička svjedodžba medicine rada

Tehničar nutricionist (090304) 4 g.

Educira i savjetuje različite dobne i druge skupine o pravilnoj i zdravoj prehrani kako u cilju unapređenja i/ili očuvanja zdravlja, što uključuje i izrađivanje plana prehrane određenih skupina (npr. športaša, osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i dr.). Tehničar nutricionist poznaje svojstva prehrambenih namirnica, načela i specifičnosti prehrane različitih dobnih skupina (djece, mladih, starijih osoba). Također sudjeluje u procesu proizvodnje i pripreme različitih vrsta hrane, dijetetskih proizvoda i proizvoda koji sadrže veću biološku vrijednost te vrši kontrolu kakvoće hrane i mikrobiološke ispravnosti namirnica. Ujedno trebaju poznavati strukture i funkcije ljudskog tijela, kemiju, biokemiju i biologiju kako bi mogli primijeniti te spoznaje na poboljšavanje zdravlja ljudi.

Zdravstveni zahtjevi

uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredan njuh, uredan okus, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Obrazloženje zdravstvenih zahtjeva

Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Potreban dokument

potvrda nadležnoga školskog liječnika

Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka (240704) 4 g.

Fizioterapeutski tehničar/ fizioterapeutska tehničarka prepoznaje važnosti provođenja fizioterapijske procjene, sudjeluje u izvođenju kinezioterapijskih i kineziometrijskih postupaka* kod bolesti i oštećenja u procesu medicinske rehabilitacije, sudjeluje u izvođenju masažnih tehnika radi promicanja ili ponovne uspostave zdravlja. Radi u timu po etičkim načelima struke.

Zdravstveni zahtjevi

uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Obrazloženje zdravstvenih zahtjeva

Potreban uredan vid. Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Potreban dokument

potvrda nadležnoga školskog liječnika

Sanitarni tehničar (240604) 4 g.

Radi na otkrivanju onečišćenja, zračenja, buke i drugih čimbenika okruženja koji narušavaju zdravlje. Predlaže i provodi odgovarajuće mjere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. Predmet je njegove analize sve što čovjeka okružuje i sve što on koristi: voda, tlo, zrak, hrana, stambeni i radni prostori, sredstva za higijenu i predmeti za opću uporabu. Zapošljava se u zavodima za javno zdravstvo, u industriji (osobito prehrambenoj), privatnim ustanovama, sanitarnoj inspekciji te higijensko-epidemiološkoj službi. Sudjeluje u provedbi raznih mjera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti. Provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Zdravstveni zahtjevi

uredan vid, raspoznavanje boja, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredan njuh, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija jetre i bubrega, uredna funkcija krvi i krvotvornog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Obrazloženje zdravstvenih zahtjeva

Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Potreban dokument

liječnička svjedodžba medicine rada

Farmaceutski tehničar (240404) 4 g.

Radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji različitih farmaceutskih proizvoda (lijekova, dijetetskih i kozmetičkih pripravaka). Priprema lijekova odnosi se na dozirano miješanje različitih sastojaka u obliku otopina, krema, čajeva, masti i dr. prema standardnim receptima. Farmaceutski tehničar koji radi u laboratoriju provodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize laboratorijskih uzoraka. U farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata (injekcija, sirupa, otopina, masti, tableta, granula i dr.). Posjeduje i vještine ovladavanja tehnologijom izrade lijekova i različitim analitičkim postupcima te odgovarajuća znanja o vođenju administrativnih poslova.

Zdravstveni zahtjevi

uredan vid, raspoznavanje boja, uredan njuh, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, fina motorika šake i prstiju, uredna funkcija krvi i krvotvornih organa, uredna funkcija jetre i bubrega, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Obrazloženje zdravstvenih zahtjeva

Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Potreban dokument

liječnička svjedodžba medicine rada

Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka (241104) 4 g.

Samostalno izrađuje i popravlja fiksne (nepomične) i mobilne (pomične) protetske konstrukcije u stomatologiji: zubne krunice, mostove, potpune ili djelomične zubne proteze, umjetne zube i ostale vrste zubnih protetičkih pomagala. Izrađuje i ortodontska pomagala koja su namijenjena ispravljanju nepravilnosti zubi i čeljusti, poboljšanju pacijentova izgleda i sprječavanju teškoća i neugodnosti u kasnijem razdoblju života. Zubna pomagala izrađuje na temelju otisaka i uputa liječnika/ice stomatologa/inje. Koristi široku paletu materijala kao što su keramika, zlato, plastika, metal, različite slitine, gips za izradu modela, vosak i dr. Pri tom primjenjuje različite postupke mehaničke i kemijske obrade: savijanje, brušenje, poliranje, lijevanje, lemljenje i dr. U svome radu objedinjuje tehničku vještinu i smisao za estetiku.

Zdravstveni zahtjevi

uredan dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, fina motorika šake i prstiju, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Obrazloženje zdravstvenih zahtjeva

Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Potreban dokument

liječnička svjedodžba medicine rada

Redovito nas pratite i dobiti ćete sve nove obavijesti o upisima u 1. razred Medicinske škole u Rijeci.

Medicinska škola u Rijeci gledana kroz objektiv našeg učenika.

O nama

Medicinska škola u Rijeci jedna je od najvećih strukovnih škola u svojoj županiji i jedna od najvećih zdravstvenih škola u RH po broju obrazovnih programa.
Osim zanimanja iz sektora Zdravstvo i socijalna skrb, u školi se obrazuju i zanimanja iz sektora Poljoprivreda, prehrana i veterina.

Danas se u Medicinskoj školi u Rijeci obrazuju budući zdravstveni profili: medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege, fizioterapeutski tehničar/ka, zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka, sanitarni tehničar/ka, farmaceutski tehničar/ka, dentalni tehničar/ka, dentalni asistent/ica. Od ostalih zanimanja tu su veterinarski tehničar/ka i tehničar/ka nutricionist. Po završetku srednjoškolskoga obrazovanja učenici upisuju pripadajuće stručne i sveučilišne programe zdravstvenih studija i visokih učilišta ili se zapošljavaju u: KBC – Rijeka, Dom zdravlja – Rijeka, NZZJZ PGŽ - Rijeka, Jadran galenskom laboratoriju, Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Poliklinici Rident, dentalnim ordinacijama i laboratorijima, ljekarnama ili pak u zdravstvenim sustavima ostalih država-članica EU.

Medicinska škola u Rijeci - početna stranica

Povijest škole

Početke današnje Medicinske škole u Rijeci nalazimo neposredno poslije II. svjetskoga rada u školskoj 1946./47. godini kad je započela s radom Primaljska škola. 23. listopada 1947. započela je s radom Škola za medicinske sestre, a Škola za zdravstvene tehničare 15. rujna 1960. godine. Zdravstveni školski centar nastao je 13. ožujka 1974. ujedinjavanjem Škole za medicinske sestre, Škole za medicinske sestre primaljskoga smjera „Marija Grbac“ i Škole za zdravstvene tehničare. Reformom školstva 20. siječnja 1978. Zdravstveni školski centar zajedno s Gimnazijom „Mirko Lenac“ formira Centar usmjerenog obrazovanja za kadrove u zdravstvu „Mirko Lenac“ i tako djeluje do 25. veljače 1992. kad dobiva naziv Sušačka gimnazija i zdravstvena škola. 2. studenoga 1992. osnovana je Medicinska škola u Rijeci, koja sve do 2015. godine djeluje u istoj školskoj zgradi sa Sušačkom gimnazijom, u Gajevoj 1. Od 7. rujna 2015. Medicinska škola u Rijeci radi u vlastitoj zgradi na adresi Braće Branchetta 11 a, njegujući višestoljetnu tradiciju obrazovanja zdravstvenoga kadra u Rijeci te prateći potrebe hrvatskoga i europskoga tržišta rada u 21. stoljeću.

Posebnosti Medicinske škole u Rijeci

Medicinska škola u Rijeci referentni je centar za provjeru kompetencija pri priznavanju inozemnih strukovnih kvalifikacija u RH za laboratorijsku i dentalnu medicinu, za farmaceutske tehničare i medicinske sestre/tehničare opće njege. U školi je sjedište Međužupanijskoga stručnoga vijeća za zdravstvenu njegu te pretkliničku i kliničku skupinu predmeta (liječnici), kao i Županijskih stručnih vijeća za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i vjeronauk. Škola je i vježbaonica za studente: pedagogije, matematike, engleskoga jezika i vjeronauka. Nastavnici škole uključeni su u reformu strukovnoga obrazovanja u RH pod nazivom „Modernizacija sustava strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja“. Završeni zdravstveni kadar pokriva tržište rada cijele RH. Sva zanimanja su tražena u RH i EU. Stopa zapošljivosti na tržištu rada je visoka i iznosi 65 – 70 %. Zdravstvena zanimanja su deficitarna svugdje u svijetu i čine primarni interes svih obrazovnih sustava. Privatne dentalne poliklinike pružaju mogućnost stipendiranja budućih dentalnih asistenata/ica. U školi su moderno opremljeni kabineti za nastavu: informatike, analitičke kemije, zdravstvene njege, farmaceutsku i fizioterapeutsku struku, laboratorijsku, dentalnu i veterinarsku medicinu na dva lokaliteta škole u krugu zdravstvenih ustanova, Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. U svrhu obrazovanja i skrbi za učenike škola ima uzornu suradnju sa širom društvenom zajednicom: zdravstvenim ustanovama u gradu i županiji, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Fakultetom zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, komunalnim ustanovama, školskom medicinom, učeničkim domovima i Osnivačem.

Nama udaljenost ne stvara probleme.

Pogledajte dio atmosfere dok učimo na daljinu.

13 godina videokonferencija 2007-2020
Redovito nas pratite i dobiti ćete sve nove obavijesti o upisima u 1. razred Medicinske škole u Rijeci.
Sve dodatne informacije o Medicinskoj školi u Rijeci, o aktivnostima, programima, praksi i svemu što Vas zanima potražite na našoj web stranici.
Created By
Josip Brusić, D.M.D.
Appreciate

Credits:

2021 - Promocija Medicinske škole u Rijeci: ravnatelj dr. Alen Vukelić, predsjednica Školskog odbora Nensi Araminčić, mag. med. lab. diagn., Josip Brusić, dr. med. dent., učenik Jan Samardžija