Logo koor Zeur Niet by sanne van veen

Eerst heb ik natuurlijk research gedaan naar het koor. Ik heb naar de site gekeken en ge analyseert wat voor stijlen ze daar het meeste gebruiken.

Daarna ben ik gaan schetsen om mijn ideetjes op papier te zetten.

Toen de schetsen op papier stonden kon ik gaan beginnen! Omdat ik zo veel idee├źn had, was het moeilijk om er eentje mijn volle aandacht te geven. Uiteindelijk is het me dan toch gelukt om er 2 te maken die ik goed genoeg vond.

Dit zijn de 2 geworden waar ik het meeste tevreden over was. Over de rechter kreeg ik de meeste goede reacties, dus die besloot ik te kiezen voor de verdieping van de opdracht; verschillende variaties maken.
Dit is dan het eindresultaat geworden. Ik heb drie versies waar je het logo kan gebruiken.
Created By
Sanne van Veen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.