Els sentiments Fiona toRres

Avegades els sentiments son dificils de expresar perquè no sabem ven bé lo que ens passa sobre tot a la adolecencia. Per exemple de vegades tenim molt sentiments conjuntunts per una persona o un objecte ....

Sentiments:

❤Amor❤

El amor es un sentiment que es pot trobar de moltes maneres com per sentir un amor molt profun per una persona com la teva mare o un amic/ga també en amor de sentir que estàs enamorat et notes raro. ( com per exemple quan estàs enamorat i sents papallones a la panxa i tens la necessitat de parlar amb la persona o mirarla.)

Opinió personal

Jo normal en nesecito estar enamorada perquè si no m'abureixo i hem falten sentiments dintre meu i m'encanta veure persones enamorades....😍

Has sentit això alguna vegada?

😧Espant😮

Normalmet estàs asustat per algú que tan dit o quan est sents insegur de tu mateix . I llavors estàs una mica incòmode o raro al moment i però després va millor

Opinió personal

Jo quan estic espantada hem trobo malament i avegades fins i tot puc arribar a estar enfadada

Has sentit això alguna vegada?

Soletat 👫❌👭

El sentiment de sentir te sol normalment els adolescents de tant en tan ho senten i llavors pensen en tot lo dolent això et pot passar si estàs enfadad o hi ha agut un desamor ....

Opinió person

De vegades hem sento sola i necessito algú però hem passa poques vegades

Has sentit això alguna vegada?

😡Rabia😡

La ira normalment la sentim quan no estem d'acord amb algú o algo i que creiem que tenim raó o aquella persona o objecte no ens agrada i tenim el sentiment i les ganes de pegar o fer mal a algú

Opinió personal

Moltíssimes vegades hem sento enfadada però no ho expresso de una manera molt forta parat de que estigui molt enfadada

Has sentit això alguna vegada?

😓Tristesa😓

La tristesa es una altre manera de sentir-nos sols i llavors sentits sentiments de que de vegades fins i tot plorem i sentim que es la nostra culpa encara que de vegades la ira i la tristesa estan juntes

Opinió personal

La tristesa es pot dir que es una part de mi perquè moltes vegades hem deprimeix o perquè man defraudat o man fet mal..... i no ho hauria de fer.

Has sentit això alguna vegada?

🙂Feliç🙂

La felicitat es troba quan estàs conten i normalment simpàtic i tens ganes de fer tot que es el contrari de estar trist.

Opinió personal:

Jo també sempre hem sento molt feliç però de vegades estic tan feliç que comenso a ficar-me trista

Has sentit això alguna vegada?

Created By
Fiona Torres Lucena
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.