Díjak, oklevelek Szász István Szilárd

Egyetemi Diplomák

Babeș–Bolyai Tudományegyetem; Római Katolikus Teológia Kar; Teológia, kultúra, társadalom szak (MA); Kolozsvár; 2011–2013
Záróvizsga érdemjegy: 10
Babeș–Bolyai Tudományegyetem; Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar; Szociokulturális kommunikáció szak (MA); Kolozsvár; 2010–2012
Záróvizsga érdemjegy: 9,75
Babeș–Bolyai Tudományegyetem; Római Katolikus Teológia Kar; Római katolikus didaktikus teológia szak (BA); Kolozsvár; 2008–2011
Záróvizsga érdemjegy: 10
Babeș–Bolyai Tudományegyetem; Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar; Újságírás szak (BA); Kolozsvár; 2007–2010
Záróvizsga érdemjegy: 10

KonferenciAdíjak

2013, Kaposvár – OTDK különdíj: XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Társadalomtudományi szekció. Előadásom címe: Virtuális történelem. A Facebook és a történelem kapcsolatának egy lehetséges olvasata.
2011, Szeged –KKTDK I. helyezés: III. Kárpát-medencei Tudományos Diákköri Konferencia. Filozófia és szisztematikus teológia szekció. Előadásom címe: Hans Urs von Balthasar pokolteológiája a tanítóhivatali meg-nyilatkozások és Órigenész apokatasztaszisz-tana tükrében.
2014, Kolozsvár – Doktorandusz TDK dicséret. Előadásom címe: Facebook-idővonal, mint élettörténeti forrás.
2012, Kolozsvár – ETDK II. helyezés: XV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia. Újságírás szekció. Előadásom címe: Virtuális történelem – A Facebook és a történelem kapcsolatának egy lehetséges olvasata
2008, Gödöllő – TUDOK különdíj: VIII. Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája. Előadásom címe: Spiró György Fogsága az Idő fogságában?
2007, Kolozsvár – TUDEK I. helyezés: Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája. Előadásom címe: Spiró György Fogsága az Idő fogságában?

További konferenciák

– a teljesség igénye nélkül –

Fő a tudományos éberség

Ösztöndíjak

2016–2017 – Junior Templeton Fellow: közel 20 000 jelentkező közül választottak be a Magyar Templeton Program keretében a 314 fellow közé (http://templetonprogram.hu/fellowk/szasz-istvan-szilard)
2014–2015 – POSDRU: másodéves doktoranduszként elnyertem a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2007–2013 és az Európai Szociális Alap biztosította POSDRU/159/1.5/S/140863 projekt Versenyképes európai szintű kutatók humanisztikus, szociális és közgazdászati téren. Multiregionális kutatási hálózat (CCPE) című ösztöndíját.
2013–2016 – Collegium Talentum: a külhoni fiatal magyar tehetségeket támogató elitképző kollégium kollégistája voltam (http://collegiumtalentum.com/index.php/kollegistak/2013-ban-felvettek)
A 2012–2013-as tanévben elnyertem a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Kutatási Ösztöndíját.
A 2012–2013-as tanévben elnyertem a Babeș–Bolyai Tudományegyetem és az Ursus Breweries közös, Diákok a közösségért elnevezésű ösztöndíját.

Készségek, kompetenciák

Angol – B2
ECDL – számítógép-kezelői kompetencia
Korunk Akadémia – kreatív íráskészség
KIKUMŰ – Kiváló Kutató Művész
Hackathon – innováció
Sport – ping-pong, darts

Fontosabb Friss publikációk

2014 (2015): megjelent az első kötet, amelynek társszerkesztője voltam. Keszeg Vilmos – Szász István Szilárd – Zsigmond Júlia: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2014. A kötet alapjául a 2014. október 24-én Kolozsváron megtartott A kolozsvári magyar néprajzoktatás és –kutatás: tudománytörténet és kulturális örökség című konferencia (szervezője és előadója voltam), valamint az egy évvel korábbi hasonló konferencia előadásainak kéziratai szolgáltak.
Szász István Szilárd: Gyergyói a gyergyóiakról: Szőcs Levente könyve a 20. századi népi önéletrajzokról. Erdélyi Múzeum (2015/2).
Szász István Szilárd: Teológiai kontroverzia a kézből áldozás kapcsán. Studia Universitatis Babes­-Bolyai – Theologia Catholica Latina (2014/1), 65­85.

Amire igazán büszke vagyok

2004: a Siemens Join Multimedia európai szintű diákversenyén több mint 1000 csapat közül V. helyezést értünk el 5 társammal együtt.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.