Pena ciptaan yang mengagumkan

Kuasa Pena

Pena sudah lama digunakan sejak 3000BC. Dari masa ke masa, pena berubah secara rupa, saiz dan bentuk, tetapi parkara yang pasti adalah kegunaannya tetap sama juga. Ramai memandang rendah terhadap kuasa pena kerana mereka tidak berfikir intensif akan alat hebat ini.

Pena bulu burung, digunakan pada 600-1800 AD
Pena lebih hebat daripada pedang

Kegunaan Pena

Di Singapura, pelajar mengambil peperiksaan untuk maju dalam bidang pelajaran

Kegunaan pena unik, tergantung oleh penggunanya dan situasi. Pada zaman sekarang, kuasa pena biasanya terhad kepada menyelesaikan soalan matematik atau mengarang cerita-cerita, tetapi siapa berjangka bahawa beberapa strok pena atas beberapa helai kertas boleh mengubah kehidupan orang sekitar. Banyak peristiwa sebegini telah berlaku dari sejarah.

Perjanjian Paris ditanda oleh wakil-wakil Raja George III dari Great Britain dan wakil-wakil Amerika Syarikat, 1783
Perjanjian Persahabatan dan Pakatan antara Stamford Raffles dan Temenggong Abdu’r Rahman & Sultan Husain Shah of Johor, 1819
Gencatan Senjata Cassibile, 1943

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

Pelbagai peperangan dan persahabatan antara negara-negara selama ini telah ditubuhkan dengan beberapa helai kertas dan sebatang pena. Hakikat bahawa sebatang pena yang digunakan untuk pekara-perkara biasa ada kuasa untuk mentafsirkan dan tukar arahan kejadian penting, itulah apa yang bikin pena sebuah ciptaan yang begitu mengagumkan.

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

Penyerahan diri Germany yang hentikan Peperangan Dunia Ke-2, 1945
Penyerahan diri Jepun dari Peperangan Dunia Ke-2, 1945

Sumber

Gambar Hari Kemengangan - (2017). Cdn.history.com. Retrieved 2 January 2017, from http://cdn.history.com/sites/2/2014/01/VE_day_newspaper-P.jpeg

Gambar Penyerahan Diri Germany - (2017). D.ibtimes.co.uk. Retrieved 2 January 2017, from https://d.ibtimes.co.uk/en/full/1437214/ve-day-germany-surrender-ww2.jpg

Gambar Penyeraha Diri Jepun - (2017). Upload.wikimedia.org. Retrieved 2 January 2017, from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Douglas_MacArthur_signs_formal_surrender.jpg

Gambar Gencatan Senjata Cassibile - (2017). 3a09223b3cd53870eeaa-7f75e5eb51943043279413a54aaa858a.ssl.cf3.rackcdn.com. Retrieved 2 January 2017, from https://3a09223b3cd53870eeaa-7f75e5eb51943043279413a54aaa858a.ssl.cf3.rackcdn.com//93a9e0d000f522d3ee846065f16f20444142075314-1389618422-52d3e4f6-620x348.jpg

Gambar Perjanjian Persahabatan dan Pakatan Singapura - History of Singapore Part 1. (2017). YouTube. Retrieved 2 January 2017, from https://www.youtube.com/watch?v=aSJb4YXg8BY

Gambar Perjanjian Paris - (2017). Revolution.mrdonn.org. Retrieved 2 January 2017, from http://revolution.mrdonn.org/the%20treaty%20of%20Paris.jpg

Created By
Afiq Prasanto
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.