Loading

Nørre Aaby Realskoles nyhedsbrev September 2019

Velkommen til Nørre Aaby Realskoles digitale nyhedsbrev, der udkommer ca. en gang om måneden og indeholder historier fra hverdagen på NAAR – fra vuggestue, børnehave og SFO til alle afdelinger på skolen; indskoling, mellemtrin og overbygning.

Kære læsere af nyhedsbrevet

Hermed årets første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet erstatter ikke den daglig kommunikation på ForældreIntra – der bør man stadig holde sig orienteret. Vi fortæller også løbende om aktiviteter på NAAR på både Facebook og Instagram. Heller ikke disse opslag erstatter informationen på ForældreIntra, men fungerer som formidling af aktiviteter her og nu; for nuværende og potentielt kommende forældre.

I løbet af sommerferien har vi som sædvanligt haft nogle renoveringsopgaver på skolen. Ét af disse projekter har været at fjerne gamle, indbyggede skabe på gangen mod Tumlesalen. Gangen står nu fin og lys med nyt gulv, vægge og loft, men der mangler stadig lidt inventar og udsmykning. Vi er ved at finde ud af, hvilke møbler, farver og anden udsmykning vi skal have på gangen. Vi arbejder bl.a. på at få flere gruppearbejdspladser og evt. læsehuler.

I august og september holder vi orienteringsmøder på alle årgange. Vi forventer selvfølgelig, at mindst én forældre deltager. Jeg vil også opfordre til at deltage i forældrerådsarbejdet eller i hvert fald at bakke arrangementerne op; de aktiviteter, der sker med/for klassen, er med til at styrke det sammenhold i klassen, som er guld værd for ikke alene trivsel for det enkelte barn og klassen, men i sidste ende også for elevernes læring.

I løbet af sommerferien blev skolens tilsynsførende Anders Langskov inhabil, da hans datter og svigersøn flyttede til Fyn, og børnebørnene blev meldt ind på NAAR. Vi (eller rettere I forældre) skal derfor have valgt en ny tilsynsførende. Det er bestyrelsens opgave at sørge for dette, og der vil derfor blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt at få valgt en tilsynsførende. Den tilsynsførende skal være certificeret af Undervisningsministeriet. Bestyrelsen indstiller tidligere skoleleder på Fredericia Realskole Poul Sørensen. Særskilt indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling er sendt via ForældreIntra.

Med venlig hilsen

Carsten Krag, skoleleder

Første skoledag

Den 12. august bød vi velkommen til et nyt skoleår på Nørre Aaby Realskole.

2.-10. klasse begyndte dagen med samling og fællessang i gymnastiksalen. Kl. 10.30 mødte alle eleverne i 0. og 1. klasse, hvor 3. årgang stod klar med flag langs den røde løber.

Velkommen til alle nye og 'gamle' elever og deres forældre. Vi glæder os til endnu et skoleår fyldt med læring, traditioner og et trygt fællesskab.

Velkommen i 0. og 1. klasse på NAAR!

25 år på NAAR

Den 1. august havde skoleleder Carsten Krag 25-års jubilæum på Nørre Aaby Realskole.

Jubilæet blev fejret fredag den 16. august, hvor vi tog imod familie, ansatte, forældre, tidligere ansatte, samarbejdspartnere og tidligere elever til reception i Tumlesalen på Nørre Aaby Realskole.

Tusind tak til alle, som var med til at gøre det til en hyggelig og festlig eftermiddag.

8-års fødselsdag i børnehaven

Den 19. august - samme dag som skolens fødselsdag - kunne børnene i vores vuggestue og børnehave fejre institutionens 8-års fødselsdag.

Dagen begyndte med fælles fødselsdagssang, raketter, hurra-råb og gaveåbning. Derefter stod den på forskellige aktiviteter med fokus på wellness.

NAAR skolen fylder år...

...råber vi HURRA og spiser is i skolegården kl. 10.

Nørre Aaby Realskole fyldte den 19. august hele 123 år.

Tillykke til skolen med de 123 år.

5. Syd i Kridthuset

Tirsdag den 20. august tog elevere i 5. Syd på hyttetur til Kridthuset ved Føns Strand.

5. Syd har fået fire nye elever dette skoleår, og derfor ville klassens lærere give alle børnene mulighed for at lære hinanden rigtig godt at kende og skabe et godt klassefællesskab.

Turen bød bl.a. på hygge, snak, strandtur, løb med poster, kagespisning, fest, spil, pandekager lavet over bål, varm kakao, lejrbålsstemning og sange.

Andrea fra 5. Syd skriver om turen: "Da vi så var kommet, begyndte vi at lege og hygge os rigtig meget. Så gik vi på stranden. Det var rigtig hyggeligt. Da vi kom tilbage, legede vi lidt. Så kaldte Ditte og Søren på os, og vi skulle smage på den kage, Astrid og Niels' mor havde bragt. Bagefter skulle vi lave playliste til den fest, vi skulle holde om aftenen. Imens gik Ditte og Søren rundt om Kridthuset og gemte en masse kort, som så skulle passe sammen. For eksempel et glas med mælk og en ko. Da vi sad og lavede playlisten, måtte vi ikke kigge ud af vinduerne. Efter vi havde leget den leg, var der fri leg, hvor nogle lavede mad og andre legede. Endelig skulle vi spise, og jeg tror, at alle var sultne. Efter vi havde spist, var der nogle, der ryddede væk og tørrede borde af, og bagefter var der andre, som vaskede op. Bagefter var der fest med limbo og snacks. Da vi vågnede næste morgen, fik vi morgenmad og senere pandekager og kakao over bål. Det var mega hyggeligt. Vi sad også og sang en masse sange."

Her kan du se en lille stemningsvideo fra hytteturen.

Teambuilding i 10. klasse

I uge 34 brugte eleverne i vores 10. klasse tirsdag og onsdag på at lære hinanden meget bedre at kende.

De var nemlig afsted på 'ryste-sammen-tur' med teambuilding-øvelser, pizzaspisning, lejrbål og overnatning i telt hjemme hos klasselærer Ulla Arndt.

I filmen her fortæller fire af eleverne om deres oplevelser på teambuilding-turen.

På vores Facebook-side kan du se en masse billeder fra besøget hos Ib Busk Nielsen, som, udover at være viceskoleleder på Brenderup Realskole, også er hjemmeværnsmand. Her blev de unge mennesker sat i gang med en masse udfordrende og sjove øvelser.

6. årgang på Bornholm

I uge 35 var alle eleverne på 6. årgang afsted på den traditionelle lejrskole på Bornholm.

De har sendt lidt billeder hjem til os, som er blevet til denne lille stemningsvideo fra solskinsøen.

Udveksling i Scheessel

Fra tirsdag den 27. august til tirsdag den 3. september var 12 elever på 8. årgang på udveksling i Scheessel i Tyskland.

På udvekslingen deltager eleverne i undervisningen på vores tyske venskabsskole Eichenschule og bor privat hos en tysk familie.

Formålet er at lære om og opleve tysk sprog, kultur og familieliv, at opleve tysk skolestruktur og at benytte fremmedsprog (engelsk og tysk) som reel kommunikation.

Udveksling i Scheessel.

Vi glæder os til at høre en masse om elevernes udveksling, når de 'lander' hjemme på NAAR igen.

Nyt fra SFO Svanereden

I de sidste to sommerferieuger inden skolestart fik vi ladet godt op. Vi legede vandkamp, hyggede med spil og var på en tur til Hindsgavl naturlegeplads, hvilket var en stor succes blandt både børn og voksne. Vi gik desuden ture, var på sidesporet og legede på kryds og tværs på legepladsen og i SFO'en.

Nu er vi kommet tilbage i vores vante rytme i Svanereden. Vi har fortsat vores ugeskema fra sidste skoleår. Mandag er udedag med mad over bål og en masse udeleg. Tirsdag og torsdag er med vores klubber, som i august og september er krea, natur/udeliv, mindfullness/yoga og kamera/film.

Formålet med klubberne er at give et bredt og varieret tilbud til børnene, når de er i SFO, så de kan udfolde deres ideer, fantasi og kreativitet. Har man ikke lyst til at deltage i en klub de pågældende dage, er det også muligt at lege frit.

Onsdag og fredag har vi sløjd, billedkunst, gymnastiksal eller andre aktiviteter - alt efter vejret og hvad vi har lyst til på dagen. Det er også om onsdagen, at vi tilbyder 3.-4. klasse-klub for de større børn, hvor de selv er med til at bestemme, hvad de har lyst til at lave i SFO’en. De nyder at få lov til at 'være sig selv'. Vi kan også mærke, at de tager lidt ekstra ansvar, og de har f.eks. lavet mad til SFO’ens andre børn.

Leg og hygge i SFO'en.

SFO-personalet ser frem til et nyt, spændende skoleår og den daglige gang i SFO Svanereden med masser af leg, samvær og godt humør i samspil med jeres skønne børn.

Nye 'åbningstider' i NAAR's webshop

På Nørre Aaby Realskoles webshop hos Sport 24 finder du en masse lækkert sports- og fritidstøj med skolens logo til aktiviteter både inde og ude.

Som noget nyt kommer shoppen kun til at holde åbent 14 dage ad gangen - et par gange om året. Derfor skal du bestille inden den 15. september, hvis du vil nå at have noget med i denne omgang.

Du finder shoppen via naar.dk. Tøjet bliver leveret direkte til din dør, og der er mulighed for at tilkøbe navnetryk. Der er fri fragt ved køb over 300 kr. 📦

Den kommende tid på NAAR

I september får vi besøg af vores nye skolefotograf fra Odense Skolefoto.

Den 9. september holder vi idrætsdag i Båring.

I uge 39 får vi besøg af de tyske udvekslingselever fra Scheessel.

Den 30. september er der fagdag for alle årgange på skolen.

Find os på Facebook, Instagram og Youtube!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.