Onderzoeksverslag Door Nikki en eleanna

Tijdens de eerste les die we voor dit expiriment gebruikt hebben, hebben we een vingerdoolhof in elkaar gezet. (foto bij de cover) De bedoeling was dat we verschillende personen de test laten afnemen (geblinddoekt) en daaruit een conclusie vinden. Als voorbereiding moesten we een afhankelijke variabele en vijf onafhankelijke variabelen bedenken. De leersnelheid was bij ons onderzoek de afhankelijke variabele omdat de leersnelheid afhangt van de staat waarin de onafhankelijke variabelen zich bevinden, dus de leersnelheid hing af van de plaats en de tijd waar het onderzoek werd uitgevoerd en het geslacht, leeftijd en gedrag van de proefkinderen.

Je afgelegde leerproces beïnvloed je leersnelheid. Dat was onze hypothese, de onderzoeksvraag daarbij was:

Beïnvloed je afgelegde leerproces je leersnelheid?

We hebben in totaal zes kinderen uit de groepen acht en een/twee gevraagd de test uit te voeren. De kinderen uit groep acht hebben al een vijf-jarig leerproces achter de rug, terwijl de kinderen uit groep een/twee daar nog mee moesten beginnen. Daarom vroegen wij ons af of je afgelegde leerproces bepaalt hoe snel je iets leert.

Ons doolhof heeft 5 T splitsingen, we hebben het zo gemaakt omdat de weg heel makkelijk is maar als je verkeerd gaat dan raak je snel de weg kwijt, hierdoor zien we ook hoe snel je de weg leert.

We hadden twee verschillende groepen, twee jongens en een meisje uit groep acht, en twee meisjes en een jongen uit groep een/twee. De kinderen zitten op "de Antoniusschool" in Nieuw-Vennep. Waarom we twee groepen hadden hebben we in de inleiding al uitgelegd. We hebben alles gefilmd met onze ipad in de school van de kinderen.

Dit waren onze resultaten, de metingen verliepen vrij soepel en de kinderen werkten goed mee. Bij de eerste ronden was het aantal fouten bij beide groepen gemiddeld hetzelfde, maar bij de tweede ronde hadden de kinderen uit groep acht minder fouten gemaakt. In de tijd zie je ook verschil, in ronde 1 waren de oudste kinderen sneller dan de kleuters, net zoals in ronde twee. De groep-achters hadden gemiddeld ook hun aantal fouten het meest verbeterd in ronde twee.

Wij denken dat onze hypothese klopt , aan onze meetresultaten te zien zie je ook dat de oudsten gemiddeld hun score beter verbeterden dan de kleintjes. Wij denken ook dat dit komt doordat de kleintjes nog niet echt dingen hebben moeten onthouden, daarmee bedoelen we voornamelijk woorden, letters en getallen. Doordat de kinderen uit groep acht dat al wel hebben geleerd konden ze het doolhof beter onthouden.

Ons onderzoek is soepel verlopen, we hadden wel op een gegeven moment niet genoeg ruimte op de film-ipad maar dat hadden we snel opgelost door een andere ipad te gebruiken. Het is alleen wel handiger als we ons bezoek de volgende keer beter regelen met de school, want we hebben wel wat verwarring veroorzaakt, ondanks dat was het heel leuk om te doen. Wat wel handiger zou zijn is als we twee jongens en twee meisjes uit beide groepen zouden testen want dat zou ook invloed kunnen hebben op de resultaten.

Bedankt voor het lezen van ons verslag over ons onderzoek.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.