Loading

Gårder i Randaberg

I høgmelllomalderen (på 1000- og 1200-tallet) var det 21 gårder (eller hovedbruk) i Randaberg.

I dag er det 225 landbrukseiendommer i kommunen. Men sent på 1600-tallet var det færre gårdsbruk i kommunen, totalt 17 bruk.

De 17 gårdene på 1600-tallet var: Rygg, Grødem, Harestad, Todnem, Randeberg, Tunge, Sande, Indre Bø, Ytre Bø, Vistvik, Vistnes, Raustein, Viste, Vestre Goa, Austre Goa, Håland og Leikvoll. (Se kart under).

Kart over alle gårdene i Randaberg, fra sent på 1600-tallet.
I dag er det et mer mangfoldig og spesialisert landbruk i Randaberg.

Historien til noen av de 17 gårdene

Randeberg, gnr. 51

Tunge, gnr. 52

Sande, gnr. 53

Indre Bø, gnr. 54

Ytre Bø, gnr. 55

Vistvik, gnr. 56

Vistnes, gnr. 57

Raustein, gnr. 58

Viste, gnr. 59

Arthur Vistnes pløyer markene på Vistnestunet. Trolig fra 1957.

Gårder i Randaberg i dag

Randaberg er fortsatt en aktiv jordbrukskommune, og har blant annet over 80 prosent av Norges persilleproduksjon. Men tallet på landbrukseiendommer og areal i drift er synkende.

Landsbrukseiendommer i Randaberg: 2011 (238), 2012 (236), 2013 (233), 2016 (225)

Jordbruksbedrifter i Randaberg: 2011 (80), 2012 (79), 2013 (79), 2016 (65)

Jordbruksareal (dekar) i drift (dyrka jord) i Randaberg: 2011 (14 112), 2012 (14 275), 2013 (14 310), 2016 (13 674)

Fra Rygg.

Dyr og drift på gårdene i Randaberg

Tall fra 2004 og 2014:

  • Melkekyr (782 - 697)
  • Ammekyr (65 - 85)
  • Annet storfe (1 672 - 1 532)
  • Slaktegris (8 460 - 6 998)
  • Vinterfora sau (1 082 - 1 052)
  • Slaktekylling (251 714 - 566 239)
  • Verpehøns (28 939 - 27 065)
  • Poteter (i daa) (1 188 - 1 038)
  • Grønsaker på friland (i daa) (1 704) - 1 939)
Kalver ved Grøderøysa på Vistnes.
Created By
Ove Sveinung Tennfjord
Appreciate