Loading

Frameless Montage instructies

Aan de slag!

Korte handleiding voor het monteren van het Frameless Sponsor Wall

Stap 1

Leg alle latten op de juiste volgorde uit op de grond.

Stap 2

Zorg ervoor dat de ‘gleuven’ voor de pees van het doek naar het plafond wijzen.

Stap 3

Let erop dat de lat met het OPEN PROFIEL aan de onderkant komt i.v.m. het plaatsen van de VOETEN.

Het is van belang dat je eerst de voeten in de onderkant van het frame schuift VOORDAT je de hoeken van het frame met elkaar verbindt, anders kun je de voeten er niet meer in schuiven.

Stap 4

Gebruik de koppelingen om de hoeken van het frame met elkaar te verbinden. Zorg ervoor dat de steunlatten recht staan in het frame staan terwijl je alles vastschroeft.

Stap 5

Druk de pees van het doek recht in de openingen van het frame.

Zorg ervoor dat je regelmatig checkt of je aan alle kanten voldoende speling hebt.

Klaar is kees

Als je vragen hebt, bel of mail ons gerust! Heel veel succes met je evenement en veel plezier met het gebruik van de Sponsor Wall.

Belangrijk i.v.m. retoureren

Zorg ervoor dat je het frame weer uit elkaar haalt wanneer je evenement voorbij is en dat alle onderdelen (compleet en onbeschadigd) klaar staan wanneer we deze weer op komen halen. Verloren of beschadigde onderdelen worden verrekend met je borg.

Credits:

Zillion Productions

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.