Uitnodiging Maandag 8 mei, 20.15 uur

Met veel plezier nodigen we u uit voor de presentatie van ons 40e theaterseizoen!

Op maandag 8 mei organiseren wij Het Voorgevoel, een vooruitblik op theaterseizoen 2017-2018. Het is een gezellige avond vol optredens van artiesten die volgend seizoen bij ons te zien zijn.

8 mei, 20.15 uur

Theaterseizoen 2017-2018 telt weer ongeveer 100 voorstellingen van grote en kleine artiesten. Wie dat zijn, blijft tot 8 mei geheim, maar we lichten vast een kleine tip van de sluier:

Natuurlijk ligt op 8 mei 's avonds de nieuwe brochure voor u klaar!

Als u van deze uitnodiging gebruik maakt, kunt u ons een mail sturen: reserveren@theaterdewillem.nl. Zet u er bij of u 1 of 2 kaarten nodig hebt?

Wij zien uit naar uw komst!

Credits:

Theater De Willem

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.