Loading

Arild våger mer

Arild Solem bor og lever på Signo Conrad Svendsen senter. Han vet han kan bestemme hva han vil jobbe med, og oppgaven som postmann løser han med stolthet.

Tekst: Elisabeth Moe, foto: Sigmund Woie Aarhaug

Utviklings- og hørselshemmede Arild Solem gikk blant annet på Signos skole i Andebu i Vestfold. Etter endt skolegang, og noen år i fødebyen sin er han ikke i tvil; Oslo og Signo er best!

– Han har blitt mer sosial og glad og tør mer. Etter at han flyttet til Signo på Nordstrand har han utviklet seg veldig godt, sier mor Mette Solem på telefonen fra Fredrikstad. Hun kan ikke få fullrost tilbudet sønnen får i Oslo nok.

– Før var mor og hjemme best og tryggest, nå vil han tilbake til Oslo etter en stund hjemme.

Internpostbud

Vi møter Arild Solem ved posthyllene i foajeen i hovedhuset på Signo Conrad Svendsen senter der han har bodd siden 2010. Han har med seg en bunke med internpost. Hyllene sjekkes opp mot navn slik at fordelingen blir riktig. Inni den røde og grå post-jakka er det en litt beskjeden, men glad og spent mann. Den flotte uniformen har han fått av postbud Stein som leverte posten til Signo Conrad Svendsen senter i fjor.

– Det var lett, sier Arild Solem lurt.

– Jeg spurte bare om jeg kunne få en sånn, og postbudet sa ja. Uka etter kom han tilbake med alt dette og sa jeg kunne få det, sier Arild og peker på jakka og t-skjorta si.

– I tillegg til å være postmann, skriver jeg selv mange brev i løpet av et år, og til jul blir det litt ekstra. Da sitter jeg på kontoret mitt med PC en og skriver, eller jeg skriver for hånd. Jeg har egen printer også. Jeg har mange venner som har jobbet her tidligere, og som jobbet i Fredrikstad. Adresselista er ganske lang, smiler han.

Alvorlige hjerteproblemer

Mor Mette forteller at Arild er yngst i søskenflokken på fem. I tillegg var han veldig liten og kunne ikke gå før han var tre år.

– Han ble født for tidlig med alvorlig hjertefeil og lå i kuvøse, mangelen på surstoff gjorde nok en del skade, men ingen fortalte meg at han fikk noen funksjonshemming av det. At han hørte dårlig oppdaget vi ikke før det hadde gått en stund. Som 21-åring fikk han endelig den hjerteoperasjonen han trengte, det førte til at også hørselen ble bedre. Arilds søster, Bente Meyer Sollien, forteller at lillebroren ble en ny gutt etter operasjonen.

Stolt av familien sin

Hørselsresten bruker han i en til en-til-en-samtale, da fungerer det. Hele familien har lært seg tegnspråk.

– Han er veldig stolt av og glad i særlig storebrødrene sine og sykler på el-firehjulingen og besøker dem når han er hjemme, forteller mor.

Inn og ut av en isolert tilværelse

Arild Solem har bodd hjemme i Fredrikstad mesteparten av oppveksten og skoleårene. På Signos skole i Andebu i Vestfold gikk han i tre år. Han har også hatt ulike botilbud fra kommunen, men fant seg aldri til rette der. Kommunikasjonsmiljøet var dårlig til tross for at søsteren, Bente Meyer Sollien, holdt flere tegnspråkkurs for de ansatte.

– Arild ble veldig isolert og frustrert der, forteller Sollien. Ingen fortalte om tilbudet Ved en tilfeldighet fikk Bente Meyer Sollien høre om Signo Conrad Svendsen senter, og at de hadde et tilbud som kanskje kunne passe for Arild.

– Jeg traff en gammel klassevenninne på en fest som fortalte om hva de gjorde på Signo på Nordstrand. Da tok jeg saken i egne hender og fikk kommunen til å søke om et opphold for Arild på utrednings- og rehabiliteringsavdelingen. Siden 2010 ble det fast bopel.

Arild er på rett sted

– Vi kan ikke få fullrost de ansatte på Signo Conrad Svendsen senter nok. De er til for de som bor der. Det merker vi veldig godt, skryter mor og søster.

– Husk at vi har vært vant til å kjempe for at Arild skal ha det godt mesteparten av livet hans. Nå ser vi at han er på rett sted og blomstrer. Han er en helt annen person nå. Et lite eksempel på det er at i jula hadde vi et stort juleselskap hjemme, og da lente Arild seg mot meg og spurte om han kunne få ønske velkommen, forteller søsteren hans rørt.

– Er Arild er viljesterk mann?

– Ja, ingen er i tvil om hva Arild vil, ler moren hans.

Fotballsupporter

Tilbake på Nordstrand og på vei ned den lille bakken fra hovedhuset til Arilds leilighet, småprater han med miljøterapeut og primærkontakt, Maria Sjømyr. Om for eksempel Fredrikstad Fotballklubb (FFK). De er vinnerne uansett hvordan det går i Arild Solems øyne.

– Nei, det er Hønefoss som er best! Erter Maria. Arild er en ekte supporter, men han er en fyr det er lett å spøke med.

– Å nei, du lurer ikke meg, ler han tilbake. Maria Sjømyr forteller at alle brukere som mottar kommunale tjenester har rett til en individuell plan. Det har også Arild.

En plan for Arild

– I planen har Arild flere ulike mål, men det overordnede er at han skal oppleve mest mulig mestring. Det innebærer at tjenestene blir tilrettelagt etter hans behov og forutsetninger. På den måten øker livskvaliteten. Den individuelle planen evalueres fortløpende, og på ett årlig ansvarsgruppemøte.

I fellesstua på ”Utsikten 1” i Solveien 117 C på Nordstrand setter vi oss rundt et bord. Det er nemlig ute i fellesrommet viktige møter holdes. Det vet Arild. Derfor har han bestemt stedet. Han har blitt varmere i posttrøya si nå, og snakker mer direkte til oss, og ikke bare via Maria.

– I Fredrikstad kunne jeg sykle på en stor trehjulssykkel og besøke mamma, det blir litt langt nå. Men vi besøker jo hverandre likevel, forteller Arild. Hjerte for familien Ansiktet sprekker opp i en lun latter og øynene får et ekstra glimt når han forteller om familien sin. Det er så stor familie at han går helt i surr når han skal ramse opp navnene på alle onkelbarna sine. Med fire søsken blir det mange etter hvert.

Arild spiller teater

– Ja, jeg er med i ”Panorama.” Det er teatergruppa her på Signo Conrad Svendsen senter. Vi øver hver onsdag. Så det er viktig å være klar presis halv fem.

På med barten: Leder av Panorama Åge Homleid hjelper til med å feste kostymen riktig.

– Jeg har vært med på å spille Hamlet på Sundvollen hotell. Åge Homleid sier det betyr mye for beboerne å spille teater.

– Vi ser at teateret gir beboerne på Signo Conrad Svendsen egenverd og selvtillit. Det smitter over på deres daglige liv.

– Jeg tror at Arild er stolt over å være med i gruppa. Han er flink og genuint glad i å spille teater. En av de største utfordringene er å prøve nye og ukjente ting, men utfordringer på øvelser og forestillinger styrker selvtilliten og selvfølelsen.

– Vi startet denne gruppa for 20 år siden fordi Signo Conrad Svendsen senter ønsket flere aktiviteter for brukerne. I begynnelsen forsøkte vi å lage en så god som mulig forestilling og få brukerne til å trives. Etterhvert har jeg forsøkt med teatrale virkemidler, det utvikler dem på det personlige plan også.

Mestringsfølelsen

Maria Sjømyr, Arilds primærkontakt, sier at da han kom til Signo Conrad Svendsen senter og inn i et tegnspråklig miljø, ble han sett og ikke minst forstått.

– De siste årene kan vi se at Arild har utviklet seg sosialt og kommunikativt. Her har han fått en stemme.

– Målet et at Arild Solem skal oppleve mest mulig mestring. Han får tilrettelagt tjenester etter sine behov og forutsetninger og på den måten få økt livskvalitet.

– Mamma får tårer i øynene når hun hører meg spille. Jeg tror hun blir rørt.

Spiller i band

– Ragnhild, som jobber her, og jeg har startet band. Vi øver inne i leiligheten min. Mamma får tårer i øynene når hun hører meg spille. Jeg tror hun blir rørt. Han henter keyboardet, stativet, høreapparatet som kobles direkte til instrumentet og ”noteboka” som er familiealbumet. Med familien stilt opp foran seg, blir alt mye tryggere når han skal spille for publikum. I dag fikk tre ansatte, en fotograf og en journalist en minikonsert av Arild Solem. Hans egenkomponerte vare låter kommer trillende ut av tangentfjøla. Dette var noe av repertoaret som skal fremføres i niesens konfirmasjon til våren.

Signo Conrad Svendsen senter gir bo-, helse- og omsorgstjenester til døvblinde og døve med særlige behov. Vi er er landsdekkende og holder til i Oslo og Trondheim.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.