Loading

Co kdyby tabák zmizel ze světa? #NoTobacco

Tabák jako zákeřný tichý zabiják

Světová zdravotnická organizace (WHO) organizuje už od roku 1987 každoročně 31. května Světový den bez tabáku.

Tímto dnem si připomínáme negativní důsledky kouření na naše zdraví.

Vědecké studie dokazují, že tabák je nebezpečný jak pro kuřáka, tak i pro jeho okolí a je jednou z hlavních příčin rakoviny.

Pozn. Na základě odhadů WHO.

Neinvestujte do tabáku ani korunu

Řada finančních institucí se připojila k iniciativě OSN Tobacco-Free Finance Pledge (závazek pro beztabákové finance).

Skupina KBC, do které patří i ČSOB, vyloučila tabák nejen ze svých udržitelných investic, ale i z konvenčních investičních fondů KBC/ČSOB Asset Management a z vlastního investičního portfolia.

V souladu s politikou KBC v ČSOB už delší dobu neinvestujeme do producentů tabákových výrobků ani do dalších kontroverzních odvětví

(podrobnosti o etické politice KBC)

V naší nabídce naopak najdete fondy, které splňují kritéria společensky odpovědného investování (SRI):

v českých korunách:

v eurech:

  • KBC Eco Fund Alternative Energy
  • KBC Eco Fund Climate Change
  • KBC Eco Fund Impact Investing
  • KBC Eco Fund Water
  • KBC Eco Fund World

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Podrobné informace ke zmiňovaným fondům včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/statutu fondu (v češtině, slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz. Na této stránce naleznete též aktuální údaje o historické výkonnosti fondů od jejich vzniku.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.

Created By
ČSOB AM
Appreciate