Antalya Havalimanı Transfer antalya shuttle - +90 242 335 5151

2009 senesinde Antalya bölgesinde faaliyetlerine başlayan DOGAN TOURISTIC SERVİCES 2012 senesinden itibaren faaliyet alanına İstanbul, Dalaman,Ankara ve Bodrum bölgesinde de sürdürmeye devam etmiştir 2014 senesinde yurt dışında yaptığı anlaşmalarla birlikte dünya çapında havalimanı transfer hizmetleri sunan bir kuruluş olma yolunda bir adım atmış bulunmaktadır.

Kurulduğu günden itibaren kendisine ilke olarak belirlediği üstün kaliteli ve yüksek değeri olan hizmet sunma anlayışı sayesinde her geçen gün emin adımlarla büyüme sürecine devam etmektedir.

Bu süreç içinde siz konuklarımıza sunmuş olduğumuz hizmet çeşitliliğini ilke olarak edindiği üstün kaliteli ve yüksek değerli ürün sunma anlayışı içinde ürün çeşitliliğini her geçen gün arttırarak siz konuklarımızın hizmetine sunma anlayışıyla çalışmalarımıza ilk günkü heyecanla devam etmekteyiz.

SunSet Transfer

Eğer Antalya'da kaybolmak istemiyorsanız, havalimanından Antalya'nın her noktasına Vip transfer hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Sadece bir telefonla rezervasyon yaptırabilir ve uçağınızdan iner inmez size özel aracınıza biner, Antalya'nın istediğiniz köşesine gidebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için: http://www.sunsettransfer.com/bolge/antalyahavalimani

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.