Loading

DIVOKÉ skotsko ZEMĚ NA SEVERU BRITSKÝCH OSTROVŮ - DÉŠŤ, MLHA, KOSTKOVANÉ SUKNĚ, ZRZAVÉ VLASY, ZELENÉ KOPCE, LOCHNESSKÁ PŘÍŠERA, ALE I ZAJÍMAVÁ MĚSTA SE SVOJÍ HISTORIÍ - TO VŠE JE SKOTSKO.

1.DEN

Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách.

2.den

Příjezd do nizozemské metropole Amsterodamu, procházka městem - náměstí Dam, Rembrandtův dům, Mincovní náměstí, květinový trh. Následuje noční přejezd trajektem do Newcastlu trajektem.

3.DEN

Po připlutí do přístavu se vydáme ke skotským hranicím, kde se zastavíme v městečku Jedburgh. Zde si prohlédneme zbytky místního opatství a poté nás již čeká zastávka u "Falkirk Wheel", originálního rotačního lodního výtahu, který umožňuje vnitrozemské spojení mezi Edinburghem a Glasgow. Večer dojezd na ubytování ve Fort William.

4.DEN

"Po snídani se pokocháme pohledem na nejvyšší horu VB - Ben Nevis. Následně se přesuneme do skotských Highlands, k jezeru Loch Ness - prohlídka hradu Urquhart a zastávka ve Fort Augustus, kde se nachází soustava zdymadel tzv. Neptunovy schody. Na zpáteční cestě neopomeneme jedno z nejkrásnějších skotských údolí Glen Coe a dle časových možností zastávka v největším městě Skotska - Glasgow. Dojezd na ubytování v rodinách v Edinburghu.

"

5.DEN

Čeká nás návštěva univerzitního městečka St. Andrews, kde jsou pozůstatky velkolepé katedrály z 12. století a nejstarší golfové hřiště na světě. Poté budeme pokračovat ke Stirlingu, v minulosti hlavnímu městu Skotska a bráně do Highlands. Toto město bylo strategickým v bojích o skotskou nezávislost, o čemž svědčí místní hrad, který si prohlédneme a zastavíme se i u pomníku Williama Wallace. Návrat do rodin.

6.den

Poslední den ve Skotsku strávíme v královském Edinburghu - uvidíme královský hrad, Palace Holyroodhouse, projdeme se po královské míli. Ve zbytku času shlédneme expozici "The Scotch Whisky Experience", poté se věnujeme nákupům v této metropoli. Návrat do rodin.

7.den

Vydáme se na zpáteční cestu do Anglie. Zastavíme se u proslulého Hadriánova valu, bývalé severní hranice Římské říše nebo u Rosslyn Chapel, v jejíchž interiérech se natáčel film Šifra mistra Leonarda a údajně je zde uchován Svatý grál. Poté zamíříme zpět do Newcastlu, kde se nalodíme na trajekt.

8.den

Připlutí do přístavu Amsterdam a následně cesta autobusem zpět do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.

Created By
Ján Husár
Appreciate