Kjære Ellen

Jeg har lyst til å gi deg en opplevelse i julegave

Jeg har lyst til å ta deg med på en tur.

Gi deg en overnatting på et hotell

Ta deg med på kino

Spise god mat etterpå

Og ha en hyggelig aften, du og jeg.

Som kjærester.

Hvor vi reiser, når vi drar, hvilken film vi skal se og hva vi skal spise, finner vi ut av sammen.

Riktig god jul og takk for at du holder ut.

Credits:

Created with images by Moyan_Brenn - "Oslo" • BitBoy - "Custom Hotel" • Tom Anderson - "P1030842 A rather swanky room at the Hotel Fontecruz" • Supernico26 - "Projet 365 - 038/365" • dennis - "dinner" • Iroas - "love" • Olessya - "couple bride love" • Chewy Mc Gonzo - "Love" • PublicDomainPictures - "balls baubles celebration" • HeyDanielle - "Heart"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.