Loading

Poëziepark Kerkrade gedichten

Gedichten op drie zuiltjes in ‘Poëzieroute Kerkrade’

De gedichten werden speciaal voor deze poëzieroute geschreven. Er werden 6 gedichten geselecteerd voor 3 zuiltjes. Elk half jaar worden de gedichten gewisseld.

Zuil 1 1ste tablet

Bij elke voetstap, zachtjes schuifelend

of in kwieke pas, klinken stemmen,

lopen met ons mee, stijgen op,

dwarrelen uit boven de stad.

Frans Budé

Zuil 1 2de tablet

Vaderdag

Morgen zou, als het niet anders was,

mijn vader weer geboren zijn.

In zijn vroeger huis staat oma

tussen geur van was en stijfsel,

stof van mijnen in haar wenkbrauw,

in haar zangstem neergedwarreld.

Leven voelt zij in zich komen.

Aangesneden ligt het brood.

Luistert zij naar straatgeruchten,

rust in haar gedachten even

tegen al dit later nu.

Paul Hermans

Zuil 2 1ste tablet

ook voorbijgaan

blijft aanwezig: een dun

spoor dat zich tot mist

in de lucht uiteen spreidt

Leo Herberghs

Zuil 2 2de tablet

rode

hier wordt oude grond gewassen

en iemand de oren omdat hij niet toe

wilde horen of dat niet kon.

er zijn mensen die hier horen.

ze zien geen grenzen, rode lijnen

maar oude brede grond.

ze horen elkaar aan zoals ze elkaar kennen.

groots zonder voetstuk.

hun oren gevormd door klank.

Merlijn Huntjens

Zuil 3 1ste tablet

sjtilte

wat hat sjtilte ós

tse zage

wat vilt vuur ós

tse loestere

tse hure

sjtilte hat jet

tse zage

nim diech rouw

vuural rouw

alling rouw

sjtilte hat alles

tse zage

tse loestere

tse sjwieje

i rouw

sjtilte

’t heem

heem i rouw

heem

Wim Heijmans

Zuil 3 2de tablet

jeluk vingt jidderinne wal ins óp zie pad

dat doert mar effe en da has te ‘t jehad

d’r miensj hat vräud en las

evver jelukkelieg is heë pas

went e ‘t jeluk nit aa jeluk tse danke hat

Loek van de Weijer

evenement in burgerzaal Kerkrade

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.