Hundar magdlaena m. höskuldsdóttir

Hundar eru bestu vinir mannsins. Hundar eiga heima hjá mönnum , hundar eru heimilisdyr og eru mjög vinsæl dyr. Hundar borða dósamat , heimilsmat , þurrmat , hráfóður og grænmeti. Flestir hundar ógna bréfberum , ef þeir eru lausir ráðast þeir eða ógna á bréfbera. Það eru 340 viðukendar huindategundir árið 2014.

Tenglar á texta http://bit.ly/2foBhS5

http://bit.ly/2e8mvTw

http://bit.ly/2gmXOmS

Línkar á myndir http://bit.ly/2eNerb3

http://bit.ly/2g3eaR5

Credits:

Created with images by Chiemsee2016 - "puppy golden retriever dog"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.