Welkom bij het vechtdal college Je moet Onze school kiezen omdat het een toffe school is en je hebt veel lol en gezelligheid en ze hebben veel activiteiteN

Het vechtdal college is een toffe school met veel respect .

Wij zitten hier op school

Kayleigh stroeve : ik vind het gwn een toffe school en ze hebben hier veel praktijk en veel meer activiteiten

Kayleigh steen : ik zit hier op school omdat het een geschikte school voor me is en je maakt hier zo snel vrienden , het is een leuke school met veel toffe docenten waarmee je lol kunt hebben. Dus ik zeg ga naar deze school en maak veel nieuwe vrienden. Je krijgt hier geen spijt van als je hier voor deze school kiest

Reden 1

Je hebt leuke activisten zoals volleybal toernooi , zaalvoetbal toernooi en schaatsen zwemmen ,.

Reden 2

Je hebt in het jaar heb je een schoolfeest georganiseerd en dan heb je een gala

Reden 3

Je hebt een leuke mentor waarmee je alles maar dan ook echt alles tegen kunt vertellen

Reden 4

Je hebt ook wel eens een opendag en dan komen kinderen uit groep acht van andere scholen kijken.

Reden 5

Je leert nieuwe mensen kennen waarmee je bevriend raakt

Mijn mentor is de beste mentor mevrouw koopman je moet haar echt als mentor hebben ze is echt vet !!! ❤️

Mijn mentor is is de beste ,want ze is altijd vrolijk maar ze is soms wel irritant dan gaat ze bijvoorbeeld zingen🐮🍞

Je moet dus 100% naar het vechtdal,omdat het gwn een toffe school is en ze helpen je gelijk

Vechtdalllll!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.